Тетяна Ухіна

Про тренера

Засновниця і очільниця Тренінговий центр “Сертифіковані українські технології освіти”

Фізична особа-підприємець Ухіна Тетяна  Борисівна.

Запис у ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №26460000000031042 від 01.09.2017р.

Засновниця і очільниця Першої в Україні онлайн-асоціації СУТО Прогресивна Рада Освітян

Founder and CEO of EdCentre OÜ в Естонії.

Незалежна консультантка з питань видавничої справи.

Експертка з питань освіти та бізнесу на телеканалі НТА.

Бізнес-тренерка: маркетинг, мистецтво продаж і переговорів, комунікаційні канали, клієнт-сервіс та інші під замовлення.

Спікерка на ТОП освітніх і бізнесових заходах: ОМБІЗ Форум 2018 (Львів), онлайн конференції EBIZ (2018, 2019, 2020), Міжнародний педагогічний саміт (Запоріжжя, 2018), Форуми Асоціації молодих освітян (Запоріжжя 2017, 2018), ТОП Конференція “Модератори освітніх змін” (2018, 1000 учасників), EdCamp: Мелітополь, Запоріжжя тощо.

Мій арсенал досвіду:

22 роки роботи у школі. Учитель початкових класів і образотворчого мистецтва, вища кваліфікаційна категорія, звання “учитель-методист”.

30 – авторка і співавторка тридцяти видань з грифом МОНУ (програмове і навчально-методичне забезпечення з дошкільної і початкової освіти).

20 років роботи у видавництві “Мандрівець”. Авторка, завідувачка редакції дошкільної і початкової освіти, заступник директора з маркетингу.

4 роки очолюю Тренінговий центр СУТО

Тематика

ПЕРСОНАЛЬНИЙ БРЕНД СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА - очна форма

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Суб’єкт підвищення кваліфікації 

ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 

27 січня 2022

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ

Розробник: Ухіна Тетяна, Засновниця і очільниця Тренінгового центру СУТО, онлайн-асоціації для освітян України СУТО ПРО. Founder and CEO of EdCentre OÜ. Експертка з питань освіти, самомотивації, бізнесу. 

Мета: розвиток комунікаційної, цифрової та емоційно-етичної компетентностей учасників тренінгу. Відпрацювати на практиці алгоритм роботи над власним персональним брендом. Мотивувати і спонукати учасників до усвідомлення власної неповторності.

Напрям – дошкільна освіта, початкова освіта, повна загальна середня освіта, вища освіта.

Форма підвищення кваліфікації – тренінг. 

Тривалість – 6 год / 0,2 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг: 

Загальні: мовно-комунікативна, інформаційно-цифрова, психологічна, проєктувальна, прогностична, організаційна, оцінювально-аналітична, здатність до навчання впродовж життя.

Фахові: інноваційна компетентність. 

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів освіти усіх типів.

Зміст –

Навчально-тематичний план тренінгу
“Персональний бренд сучасного педагога”
6 годин (0,2 кредиту ЄКТС) 

 

 

Зміст

Вид діяльності Всього год.
Лекція Практикум
1 Як працює “Інновація, прискорена масами”. 0,25 0,75 1,0
2 Мистецтво самопрезентації. 1,0 1,0
3 Складники персонального бренду 0,5 1,0 1,5
4 Рецепт “Висхідної спіралі успіху педагога” 0,5 1,5 2,0
5 Рефлексія 0,5 0,5
Всього 1,25 3,75 6,0

Очікувані результати навчання:

Розуміння актуальності створення, удосконалення і регулярного оновлення персонального бренду. 

Усвідомлення необхідності формування критичного мислення, медіазвичок. 

Знання щодо застосування інформаційних та медіатехнологій в освітній діяльності для формуванняперсонального бренду, здатність обирати ефективні форми та методи, інструменти навчання з урахуванням освітніх цілей, потреб та здатностей учнів та студентів. 

Вартість – 500 грн/з особи

Кількість учасників в групі – 30-50 осіб

ПЕРСОНАЛЬНИЙ БРЕНД СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА - онлайн-тренінг в ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Суб’єкт підвищення кваліфікації 

ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 

27 січня 2022

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ

Розробник: Ухіна Тетяна, Засновниця і очільниця Тренінгового центру СУТО, онлайн-асоціації для освітян України СУТО ПРО. Founder and CEO of EdCentre OÜ. Експертка з питань освіти, самомотивації, бізнесу. 

Мета: розвиток комунікаційної, цифрової та емоційно-етичної компетентностей учасників тренінгу. Відпрацювати на практиці алгоритм роботи над власним персональним брендом. Мотивувати і спонукати учасників до усвідомлення власної неповторності.

Напрям – дошкільна освіта, початкова освіта, повна загальна середня освіта, вища освіта.

Форма підвищення кваліфікації – онлайн-тренінг у ZOOM.

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг: 

Загальні: мовно-комунікативна, інформаційно-цифрова, психологічна, проєктувальна, прогностична, організаційна, оцінювально-аналітична, здатність до навчання впродовж життя.

Фахові: інноваційна компетентність. 

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів освіти усіх типів.

Зміст –

Навчально-тематичний план тренінгу
“Персональний бренд сучасного педагога”
2,5 години (0,08 кредиту ЄКТС) 

 

 

Зміст

Вид діяльності Всього год.
Лекція Практикум
1 Як працює “Інновація, прискорена масами”. 0,25 0,25 0,5
2 Мистецтво самопрезентації. 0,5 0,5
3 Складники персонального бренду 0,15 0,25 0,4
4 Рецепт “Висхідної спіралі успіху педагога” 0,25 0,75 1,0
5 Рефлексія 0,10 0,1
Всього 0,65 1,85 2,5

Очікувані результати навчання:

Розуміння актуальності створення, удосконалення і регулярного оновлення персонального бренду. 

Усвідомлення необхідності формування критичного мислення, медіазвичок. 

Знання щодо застосування інформаційних та медіатехнологій в освітній діяльності для формуванняперсонального бренду, здатність обирати ефективні форми та методи, інструменти навчання з урахуванням освітніх цілей, потреб та здатностей учнів та студентів. 

Вартість – 300 грн/з особи

Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

TEACHERS NEED TEACHERS : ЯК ЗБЕРЕГТИ РІВНОВАГУ ПЕДАГОГОВІ У СУЧАСНОМУ СВІТІ - очна форма

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Суб’єкт підвищення кваліфікації 

ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 

27 січня 2022

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ

Розробник: Ухіна Тетяна, Засновниця і очільниця Тренінгового центру СУТО, онлайн-асоціації для освітян України СУТО ПРО. Founder and CEO of EdCentre OÜ. Експертка з питань освіти, самомотивації, бізнесу. 

Мета: удосконалення комунікаційної, цифрової та емоційно-етичної компетентностей учасників тренінгу. Систематизація усвідомлення: чому для чого освітянам доцільно єднатися? Чому ми потребуємо потужної взаємодії? Що допоможе нам втримати рівновагу у цьому шаленому світі і … не втратити глузд?
Відпрацювати практично навички створення власного арсеналу досвіду як невід’ємного складника самопрезентації; визначення власного експертного рівня; алгоритмів поширення власного досвіду, побудови співпраці з колегами в Україні і на міжнародному рівні.

Напрям – дошкільна освіта, початкова освіта, повна загальна середня освіта, вища освіта.

Форма підвищення кваліфікації – тренінг. 

Тривалість – 6 год / 0,2 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг: 

Загальні: мовно-комунікативна, інформаційно-цифрова, психологічна, проєктувальна, прогностична, організаційна, оцінювально-аналітична, здатність до навчання впродовж життя.

Фахові: інноваційна компетентність. 

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів освіти усіх типів.

Зміст –

Навчально-тематичний план тренінгу
“TEACHERS NEED TEACHERS : ЯК ЗБЕРЕГТИ РІВНОВАГУ ПЕДАГОГОВІ У СУЧАСНОМУ СВІТІ”
6 годин (0,2 кредиту ЄКТС) 

 

Зміст

Вид діяльності Всього год.
Лекція Практикум
1 Навички – нова валюта! 4 основні фактори-напрямки, що впливають на це 0,25 0,25
2 Модель “70-20-10” [Морган Маккал, Майкл М. Ломбардо, Роберт Ейхінгер] 0,25 1,25 1,5
3 Арсенал досвіду: вірте цифрам і фактам. Ви – експерт! Як визначити свій “золотий” пазл 0,5 0,5
4 Синергія: складаймо пазли разом. Формування правильного оточення 0,25 0,25 0,5
5 Як грамотно поширювати власний досвід. 0,25 1,5 1,75
6 Вихід на міжнародний рівень співпраці: місія здійснена. 0,5 0,5 1,0
7 Рефлексія 0,5 0,5
Всього 1,5 4,5 6,0

Очікувані результати навчання:

Розуміння переваг синергії, уміння грамотно організовувати колаборацію, ефективності моделі навчання “70-20-10”.

Усвідомлення необхідності навчання впродовж життя, формування навичок швидкого реагування на зміни в світі.

Навички формування завдань та інструкцій за моделлю “70-20-10”, уміння визначати власні сильні сторони і переваги, створювати резюме досягнень, грамотно поширювати власні напрацювання. 

Вартість – 500 грн/з особи

Кількість учасників в групі – 30-50 осіб

TEACHERS NEED TEACHERS : ЯК ЗБЕРЕГТИ РІВНОВАГУ ПЕДАГОГОВІ У СУЧАСНОМУ СВІТІ - онлайн-тренінг в ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Суб’єкт підвищення кваліфікації 

ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 

27 січня 2022

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ

Розробник: Ухіна Тетяна, Засновниця і очільниця Тренінгового центру СУТО, онлайн-асоціації для освітян України СУТО ПРО. Founder and CEO of EdCentre OÜ. Експертка з питань освіти, самомотивації, бізнесу. 

Мета: удосконалення комунікаційної, цифрової та емоційно-етичної компетентностей учасників тренінгу. Систематизація усвідомлення: чому для чого освітянам доцільно єднатися? Чому ми потребуємо потужної взаємодії? Що допоможе нам втримати рівновагу у цьому шаленому світі і … не втратити глузд?
Відпрацювати практично навички створення власного арсеналу досвіду як невід’ємного складника самопрезентації; визначення власного експертного рівня; алгоритмів поширення власного досвіду, побудови співпраці з колегами в Україні і на міжнародному рівні.

Напрям – дошкільна освіта, початкова освіта, повна загальна середня освіта, вища освіта.

Форма підвищення кваліфікації – тренінг. 

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг: 

Загальні: мовно-комунікативна, інформаційно-цифрова, психологічна, проєктувальна, прогностична, організаційна, оцінювально-аналітична, здатність до навчання впродовж життя.

Фахові: інноваційна компетентність. 

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів освіти усіх типів.

Зміст –

Навчально-тематичний план тренінгу
“TEACHERS NEED TEACHERS : ЯК ЗБЕРЕГТИ РІВНОВАГУ ПЕДАГОГОВІ У СУЧАСНОМУ СВІТІ”
2,5 години (0,08 кредиту ЄКТС) 

 

Зміст

Вид діяльності Всього год.
Лекція Практикум
1 Навички – нова валюта! 4 основні фактори-напрямки, що впливають на це 0,25 0,25
2 Модель “70-20-10” [Морган Маккал, Майкл М. Ломбардо, Роберт Ейхінгер] 0,25 0,5 0,75
3 Арсенал досвіду: вірте цифрам і фактам. Ви – експерт! Як визначити свій “золотий” пазл 0,5 0,5
4 Синергія: складаймо пазли разом. Формування правильного оточення 0,25 0,25
5 Як грамотно поширювати власний досвід. 0,15 0,25 0,4
6 Вихід на міжнародний рівень співпраці: місія здійснена. 0,1 0,1 0,2
7 Рефлексія 0,15 0,15
Всього 1,0 1,5 2,5

Очікувані результати навчання:

Розуміння переваг синергії, уміння грамотно організовувати колаборацію, ефективності моделі навчання “70-20-10”.

Усвідомлення необхідності навчання впродовж життя, формування навичок швидкого реагування на зміни в світі.

Навички формування завдань та інструкцій за моделлю “70-20-10”, уміння визначати власні сильні сторони і переваги, створювати резюме досягнень, грамотно поширювати власні напрацювання. 

Вартість – 300 грн/з особи

Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

ФОРМУЛА ПРОДУКТИВНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

Кількість годин у СЕРТИФІКАТІ – 8 академічних годин

Тривалість – 1 день / 5 год

Вартість – 400 грн з особи

Мета семінару-тренінгу: докладне ознайомлення із ОМБІЗ формулою як універсальним інструментом продуктивності; практичне відпрацювання кожного складника; розвиток професійних компетентностей.

ПРОГРАМА семінару-тренінгу:

1. Вірять цифрам і фактам. Як грамотно сформувати “Свій арсенал досвіду”

2. Запорука успіху.

3. ОМБІЗ формула (за Орестом Зубом). Ознайомлення.

4. Аналіз. Розуміння предмету аналізу. Методи аналізу.

5. Платформа. ІКІГАЇ. 

6. Аудиторія. Основні інструменти.

7. Монетизація. Чи досягаєте ви очікуваних результатів?

8. Масштабування. Чи знаєте ви, який ваш наступний крок?

9. Персональна мета. Що це? І як це працює?

10. У чому ваша СУПЕР сила?

Вручення сертифікатів.

1+1=3, АБО СИЛА НЕТВОРКІНГУ

Кількість годин у СЕРТИФІКАТІ – 8 академічних годин

Тривалість – 1 день / 5 год

Вартість – 400 грн з особи

Мета семінару-тренінгу: систематизувати знання про ділове спілкування; розвинути і вдосконалити навички підготовки і застосування правил нетворкінгу.

ПРОГРАМА семінару-тренінгу:

Програма підготовлена у співавторстві з Євгенією Татаровою.

1. Успіх.

2. Правило 1. Дати-взяти. Початок бізнес-стосунків.

3. Правило 2. Підготуйтеся заздалегідь.

4. Правило 3. Ведіть діалог.

5. Правило 4. Канал комункації.

6. Правило 5. RECORD  CARD.

7. Правило 6. ЛСД – лідери суспільної думки. Організатори івентів.

8. Правило 7. Час ІКС: брейнстормінг контактів.

9. Ваш час ІКС. Ваш УСПІХ.

Вручення сертифкатів.

Замовте тренінг сьогодні!

Ви хочете отримати унікальні сучасні знання. Вам цікаво дізнатися про найсучасніші технології, методи і прийоми.

Ви хочете підвищити свій професійний рівень.

Ви бажаєте знайти свої сильні сторони, мотивацію.

Ви успішно кажете "Так", але не завжди вмієте говорити "Ні".