Терновецька Христина

Про тренера

Вхователь-методист Коломийського закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №11 “Сонечко”

Консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської МР

Магістр дошкільної педагогіки

Радниця Першої онлайн-асоціації для освітян України СУТО Прогресивна рада освітян

 

Тематика

ЕФЕКТИВНА МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЗДО: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? - онлайн майстер клас у ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Суб’єкт підвищення кваліфікації 
ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 
27 січня 2022

Розробник: Христина Терновецька, вихователь-методист Коломийського закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №11 “Сонечко”, консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської МР, тренер Тренінгового центру СУТО, радниця СУТО ПРО.

Мета онлайн майстер-класу: розкрити сутність і структуру методичної роботи в ЗДО, окреслити умови її реалізації, удосконалити професійну компетентність педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо самоосвіти, педагогічної самореалізації.

Напрям – дошкільна освіта.

Форма підвищення кваліфікації – майстер-клас в онлайн-форматі у ZOOM. 

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований майстер-клас: 

Загальні: громадянська компетентність, соціальна компетентність, лідерська компетентність, етична компетентність
Фахові: Прогностична компетентність, Організаційна компетентність, предметно-методична компетентність, оцінювально-аналітична компетентність, психо-емоційна компетентність, педагогічне партнерство, здатність до навчання впродовж життя.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план онлайн майстер-класу
“ЕФЕКТИВНА МЕТОДИЧНА РОБОТА В ЗДО: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?”
2,5 години (0,08 кредиту ЄКТС)

Зміст Вид діяльності Всього годин
Онлайн-лекція Онлайн-практикум
1. Організація методичної роботи в ЗДО в сучасному ракурсі дошкільної освіти. 0,5 0,5
2. Вихователь-методист – контролер чи друг? 0,5 0,5
3. Інтерактивні підходи до методичної роботи  0,25 1,0 1,25
4. Рефлексія    0,25 0,25
Всього 0,75 1,75 2,5

Очікувані результати навчання:

Розуміння методичної роботи як важливого структурного елементу організації освітнього процесу в ЗДО.
Усвідомлення необхідності шукати сучасні підходи до роботи вихователя-методиста.
Пошук власної індивідуальності, самоцінності.

Вартість – 300 грн/з особи
Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

Замовте тренінг сьогодні!

Ви хочете отримати унікальні сучасні знання. Вам цікаво дізнатися про найсучасніші технології, методи і прийоми.

Ви хочете підвищити свій професійний рівень.

Ви бажаєте знайти свої сильні сторони, мотивацію.

Ви успішно кажете "Так", але не завжди вмієте говорити "Ні".