Сеньовська Надія

Про тренера

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

 

Педагог із 16-річним стажем

 

Засновниця освітнього волонтерського проекту “Патріотичні й небайдужі”

 

Письменниця

 

Радниця Першої онлайн-асоціації для освітян України СУТО Прогресивна рада освітян

 

Професійна саморегуляція педагога – моя спеціалізація, саме цій темі була присвячена кандидатська дисертація, яку я захистила у 2008 році. Усі саморегуляційні методи, які ми будемо обговорювати і опановувати на тренінгах, я випробувала на собі.

Тематика

ЯК ПЕДАГОГУ ЗБЕРЕГТИ ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я: ГАРНЕ ЖИТТЯ – ЦЕ САМОРЕГУЛЯЦІЯ - очна форма

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Суб’єкт підвищення кваліфікації 
ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 
27 січня 2022

Розробник: Надія Сеньовська, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, тренер Тренінгового центру СУТО, радниця СУТО ПРО, засновниця освітнього волонтерського проекту “Патріотичні й небайдужі”, письменниця.

Мета тренінгу: сформувати в учасників-педагогів навички професійної саморегуляції.
Завдання: систематизувати розрізнені знання педагогів про фахову саморегуляцію; сприяти усвідомленому застосуванню ними окремих саморегуляціних умінь; сформувати навички професійної саморегуляції (оволодіння методами відключення, переключення, розосередження, відволікання, автотренінгу, мовної розрядки та фізичного навантаження); вдосконалити в слухачів механізм рефлексії.

Напрям – загальна освіта.

Форма підвищення кваліфікації – навчальний тренінг (очна форма).

Тривалість – 6 год / 0,2 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: соціальна компетентність.

Фахові: психологічна; інноваційна; емоційно-етична; рефлексивна.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план тренінгу
“Як педагогу зберегти психічне здоров’я : Гарне життя – це саморегуляція”
6 годин (0,2 кредиту ЄКТС)

Зміст

Вид діяльності

Всього

годин

Інтер-активна міні-лекція

Практичні заняття
1.  Професійна саморегуляція педагога як складник фахової компетентності та механізм стресостійкості. 0,5 0,5
2. Методи фахової саморегуляції: на всі випадки життя. 0,5 1 1,5
 3. Механізми психічної саморегуляції та їх співвіднесення з досвідом фахової діяльності. 0,5 0,5 1
4. Авторська методика активізації саморегуляційних механізмів у професійній діяльності педагога. 1,5 1,5
5. Пріоритетні аспекти використання різних методів професійної саморегуляції залежно від ситуації.   0,5 0,5 1,0
6. Рефлексія  0,5 0,5
Всього 2 4

Очікувані результати навчання

Знання основ процесів подолання стресу для ефективного  формування та розвитку педагогами власних саморегуляційних умінь.
Усвідомлення необхідності формування механізмів фахової саморегуляції в педагогічних працівників.
Уміння використовувати різноманітні методи професійної саморегуляції залежно від ситуації.
Здатність до підвищення рівня власної фахової саморегуляції, оптимізації її механізмів.

Вартість – 500 грн/з особи
Кількість учасників в групі – 30-50 осіб

ЯК ПЕДАГОГУ ЗБЕРЕГТИ ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я: ГАРНЕ ЖИТТЯ – ЦЕ САМОРЕГУЛЯЦІЯ - онлайн майстер-клас у ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Суб’єкт підвищення кваліфікації 
ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 
27 січня 2022

Розробник: Надія Сеньовська, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, тренер Тренінгового центру СУТО, радниця СУТО ПРО, засновниця освітнього волонтерського проекту “Патріотичні й небайдужі”, письменниця.

Мета онлайн майстер-класу: сформувати в учасників-педагогів навички професійної саморегуляції.
Завдання: систематизувати розрізнені знання педагогів про фахову саморегуляцію; сприяти усвідомленому застосуванню ними окремих саморегуляціних умінь; сформувати навички професійної саморегуляції (оволодіння методами відключення, переключення, розосередження, відволікання, автотренінгу, мовної розрядки та фізичного навантаження); вдосконалити в слухачів механізм рефлексії.

Напрям – загальна освіта.

Форма підвищення кваліфікації – онлайн майстер-клас у ZOOM

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: соціальна компетентність.
Фахові: психологічна; інноваційна; емоційно-етична; рефлексивна.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план онлайн майстер-класу
“Як педагогу зберегти психічне здоров’я : Гарне життя – це саморегуляція”
2,5 годин (0,08 кредиту ЄКТС)

Зміст Вид діяльності Всього

годин

Онлайн-лекція Онлайн-практикум
1. Професійна саморегуляція педагога як складник фахової компетентності та механізм стресостійкості. 0,5 0,5
2. Методи фахової саморегуляції: на всі випадки життя. 0,5 0,5
3. Авторська методика активізації саморегуляційних механізмів у професійній діяльності педагога. 0,25 1,0 1,25
4. Рефлексія    0,25 0,25
Всього 0,75 1,75 2,5

Очікувані результати навчання

Розуміння феномену “професійна саморегуляція педагога”.
Усвідомлення необхідності формування механізмів фахової саморегуляції в педагогічних працівників.
Знання основ процесів подолання стресу для ефективного  формування та розвитку педагогами власних саморегуляційних умінь.

Вартість – 300 грн/з особи
Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

Відгуки

Замовте тренінг сьогодні!

Ви хочете отримати унікальні сучасні знання. Вам цікаво дізнатися про найсучасніші технології, методи і прийоми.

Ви хочете підвищити свій професійний рівень.

Ви бажаєте знайти свої сильні сторони, мотивацію.

Ви успішно кажете "Так", але не завжди вмієте говорити "Ні".