Рібцун Юлія

Про тренера

Кандидат педагогічних наук

Старший науковий співробітник відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.

Авторський сайт http://logoped.in.ua/

Вчитель-логопед

Корекційний педагог

Дипломований психолог, сертифікований психотерапевт

Автор програмового та навчально-методичного забезпечення для роботи з дітьми різних вікових груп із порушеннями мовленнєвого розвитку з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України, у т.ч. й від  Видавництво “Мандрівець”

Тематика

ДІАГНОСТИКА ЗАГАЛЬНОГО НЕДОРОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ (ЗНМ) У ДІТЕЙ. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЗНМ У ДОШКІЛЬНИКІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

Кількість годин у СЕРТИФІКАТІ – 8 академічних годин

Тривалість – 1 день/5 год

Вартість – 350 грн з особи

Мета семінару-тренінгу:

Крізь призму розкриття сучасного тлумачення загального недорозвитку мовлення запропонований діагностичний інструментарій для обстеження лінгвістичного та комунікативного компонентів мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.

 

План семінару-тренінгу “Діагностика загального недорозвитку мовлення (ЗНМ) у дітей. Шляхи подолання ЗНМ у дошкільників різних вікових груп”

Узгоджуємо план з організаторами в робочому порядку.

Вручення сертифікатів.

ДІАГНОСТИКА ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНОГО НЕДОРОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ (ФФНМ) У ДІТЕЙ. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ФФНМ У ДОШКІЛЬНИКІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

Кількість годин у СЕРТИФІКАТІ – 8 академічних годин

Тривалість – 1 день/5 год

Вартість – 350 грн з особи

Мета семінару-тренінгу:

Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення – досить поширений логопедичний висновок. Саме тому питання диференційної діагностики зазначених порушень, добору діагностичного інструментарію цікавлять не лише вчителів-логопедів, а й широке коло громадськості.

Знання різноманітних шляхів подолання окремих видів порушень сприятиме зростанню фахового рівня та професійної компетентності не лише вчителів-логопедів, а й усіх тих, хто дотичний до навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами.

 

План семінару-тренінгу “Діагностика фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення (ФФНМ) у дітей. Шляхи подолання ФФНМ у дошкільників різних вікових груп”

Узгоджуємо план з організаторами в робочому порядку.

Вручення сертифікатів.

 

ФОРМУВАННЯ ФОНОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТА МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ

Кількість годин у СЕРТИФІКАТІ – 8 академічних годин

Тривалість – 1 день/5 год

Вартість – 350 грн з особи

Мета семінару-тренінгу:

Різноманітні відставання у формуванні фонологічного компонента мовленнєвої діяльності зустрічаються при всіх формах мовленнєвих порушень. Саме тому для вчителів-логопедів і корекційних педагогів настільки важливими є знання щодо розвитку фонологічного компонента за умов як онтогенетичного, так і дизонтогенетичного розвитку, так само як і володіння методами та прийомами подолання зазначених порушень.

 

План семінару-тренінгу “Формування фонологічного компонента мовленнєвої діяльності у дітей”

Узгоджуємо план з організаторами в робочому порядку.

Вручення сертифікатів.

ПРОПЕДЕВТИКА ПОМИЛОК ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ

Кількість годин у СЕРТИФІКАТІ – 8 академічних годин

Тривалість – 1 день/5 год

Вартість – 350 грн з особи

Мета семінару-тренінгу:

Опанування навичок читання та письма – досить складна справа, особливо якщо це стосується дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку. В умовах школи з метою полегшення опанування дітьми навчальних предметів мовного циклу вже в дошкільному віці доцільно проводити роботу з профілактики виникнення дислексичних, дисграфічних і дизорфографічних помилок.

 

План семінару-тренінгу Пропедевтика помилок писемного мовлення у дошкільників”

Узгоджуємо план з організаторами в робочому порядку.

Вручення сертифікатів.

ЛІНГВІСТИЧНИЙ І КОМУНІКАТИВНИЙ КОМПОНЕНТИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кількість годин у СЕРТИФІКАТІ – 8 академічних годин

Тривалість – 1 день/5 год

Вартість – 350 грн з особи

Мета семінару-тренінгу:

Розуміння тісного взаємозв’язку першої та другої сигнальної систем дало змогу психолінгвістам і науковцям у галузі наукового знання виокремити лінгвістичний і комунікативний компоненти мовленнєвої діяльності та по-сучасному підійти до діагностики та компенсації мовленнєвих порушень у дітей, що, своєю чергою, значно підвищує ефективність логокорекційної роботи.

 

План семінару-тренінгу “Лінгвістичний і комунікативний компоненти мовленнєвої діяльності”

Узгоджуємо план з організаторами в робочому порядку.

Вручення сертифікатів.

НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ ПОДОЛАННЯ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ. ВИКОРИСТАННЯ ЕЙДЕТИКИ ТА ЕЛЕМЕНТІВ АРТ-ТЕРАПІЇ У ПОДОЛАННІ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

Кількість годин у СЕРТИФІКАТІ – 8 академічних годин

Тривалість – 1 день/5 год

Вартість – 350 грн з особи

Мета семінару-тренінгу:

Сучасний підхід до виправлення мовленнєвих порушень передбачає використання нових нетрадиційних форм логокорекційної роботи – педагогічних, психотерапевтичних, кінезіотерапевтичних. Кожна з них має свою специфіку, але водночас, єдину мету – формування чіткого правильного мовлення у дітей.

Творчість – одна з найяскравіших рис дошкільного дитинства. Подолання порушень мовлення у дітей через використання педагогами ейдетики та елементів арт-терапії робить корекційний процес цікавим, доступним, позитивно емоційно насиченим і максимально ефективним.

 

План семінару-тренінгу “Нетрадиційні форми подолання мовленнєвих порушень. Використання ейдетики та елементів арт-терапії у подоланні порушень мовлення у дітей різних вікових груп”

Узгоджуємо план з організаторами в робочому порядку.

Вручення сертифікатів.

СТВОРЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ОСНОВИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ

Кількість годин у СЕРТИФІКАТІ – 8 академічних годин

Тривалість – 1 день/5 год

Вартість – 350 грн з особи

Мета семінару-тренінгу:

Першим компонентом будь-якої діяльності, що слугує її важливим стимулом, є мотив. Порушення мотиваційної основи породження мовленнєвої діяльності особливо помітне у дітей із загальним недорозвитком мовлення, яке потребує цілеспрямованої логокорекційної роботи у цьому напрямку.

 

План семінару-тренінгу “Створення мотиваційної основи мовлення у дітей”

Узгоджуємо план з організаторами в робочому порядку.

Вручення сертифікатів.

ДІАГНОСТИКА ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

Кількість годин у СЕРТИФІКАТІ – 8 академічних годин

Тривалість – 1 день / 5 год

Вартість – 350 грн з особи

Мета семінару-тренінгу:

Комплексне подолання мовленнєвих порушень у дошкільників передбачає всебічну діагностику, що охоплює різноманітні складові як мовленнєвої, так і пізнавальної діяльності. Правильна організація та проведення діагностичної роботи дає змогу учителям-логопедам, корекційним педагогам і практичним психологам знайти найефективніші шляхи компенсаційної та загальнорозвивальної роботи.

 

План семінару-тренінгу “Діагностика пізнавальної сфери дошкільників із порушеннями мовленнєвого розвитку”

Узгоджуємо план з організаторами в робочому порядку.

Вручення сертифікатів.

Відгуки

Семінар-тренінг проведено на високому рівні. Вдале поєднання науково-теоретичної і практичної частин семінару.

Тренінг “Нетрадиційні форми подолання мовленнєвих порушень. Використання ейдетики та елементів арт-терапії у подоланні мовленнєвих порушень у дітей різних вікових груп” м. Хмельницький, 25.05.2019

Оксана Кримська

вчитель-логопед, Хмельницький ліцей № 15 імені О. Співачука

Дуже пізнавально. Науково насичений тренінг. Тренерка – чудова, компетентна.

Тренінг “Нетрадиційні форми подолання мовленнєвих порушень. Використання ейдетики та елементів арт-терапії у подоланні мовленнєвих порушень у дітей різних вікових груп” м. Хмельницький, 25.05.2019

Юлія Гуменюк

методист, логопед, Міський методичний центр Чернівецьке міське управління освіти, м. Чернівці

Отримала позитивні емоції та натхнення працювати далі. А також розуміння того, в чому саме необхідно вдосконалюватися. Дякую тренерці за цікавий семінар!

Тренінг “Нетрадиційні форми подолання мовленнєвих порушень. Використання ейдетики та елементів арт-терапії у подоланні мовленнєвих порушень у дітей різних вікових груп” м. Хмельницький, 25.05.2019

Наталія Мойсеєнко

вчитель-логопед, СЗОШ № 12, м. Хмельницький

Завжди мріяла відвідати тренінг найкращого логопеда України – Юлії Валентинівни Рібцун!

Тренінг “Нетрадиційні форми подолання мовленнєвих порушень. Використання ейдетики та елементів арт-терапії у подоланні мовленнєвих порушень у дітей різних вікових груп” м. Хмельницький, 25.05.2019

Анастасія Сімончук

вчитель-логопед, ДНЗ № 3 "Дзвіночок", м. Нетішин Хмельницької області

Нарешті реальний, живий досвід тренера – науковця і практика!

Тренінг “Нетрадиційні форми подолання мовленнєвих порушень. Використання ейдетики та елементів арт-терапії у подоланні мовленнєвих порушень у дітей різних вікових груп” м. Хмельницький, 25.05.2019

Олена Алєксєєва

практичний психолог, ДНЗ № 3 "Дзвіночок", м. Нетішин Хмельницької області

Семінар проведено на найвищому рівні. Великі позитивні враження! Спонукання до використання нових методів і прийомів – потужне! Тренерка – велика молодець, знаюча і дружня.

Тренінг “Нетрадиційні форми подолання мовленнєвих порушень. Використання ейдетики та елементів арт-терапії у подоланні мовленнєвих порушень у дітей різних вікових груп” м. Хмельницький, 25.05.2019

Аліна Луценко

вчитель-логопед, ЦРД "Калинка", м. Хмельницький

Враження – найкращі! Отримала багато корисної інформації для себе.

Тренінг “Нетрадиційні форми подолання мовленнєвих порушень. Використання ейдетики та елементів арт-терапії у подоланні мовленнєвих порушень у дітей різних вікових груп” м. Хмельницький, 25.05.2019

Аліна Романюк

вчитель-логопед, Білогірський Інклюзивно-ресурсний центр

Ви – великі молодці! Надихаєте ще більше працювати над собою та спонукати інших. Дякую!

Тренінг “Нетрадиційні форми подолання мовленнєвих порушень. Використання ейдетики та елементів арт-терапії у подоланні мовленнєвих порушень у дітей різних вікових груп” м. Хмельницький, 25.05.2019

Олена Токан

директор, КУ ІРЦ, смт. Піщанка Вінницької області

Надзвичайно позитивні враження. Отримала багато теоретичної інформації та практичних знань. Вдячна тренеру.

Тренінг “Нетрадиційні форми подолання мовленнєвих порушень. Використання ейдетики та елементів арт-терапії у подоланні мовленнєвих порушень у дітей різних вікових груп” м. Хмельницький, 25.05.2019

Оксана Огороднікова

вчитель-логопед, Інклюзивно-ресурсний центр Чемеровецької селищної ради Хмельницької області

Пізнавально, змістовно, доступно. Багато нового та цікавого матеріалу, необхідного для роботи логопеда. Дякую організаторам семінару і тренеру!

Тренінг “Нетрадиційні форми подолання мовленнєвих порушень. Використання ейдетики та елементів арт-терапії у подоланні мовленнєвих порушень у дітей різних вікових груп” м. Хмельницький, 25.05.2019

Олена Ваховська

вчитель-логопед, СЗОШ № 8, м. Хмельницький

Семінар пройшов у дуже дружній, позитвній атмосфері. Юлія Валентинівна пояснювала доступною, зрозумілою мовою – цікаво і пізнавально!

Тренінг “Нетрадиційні форми подолання мовленнєвих порушень. Використання ейдетики та елементів арт-терапії у подоланні мовленнєвих порушень у дітей різних вікових груп” м. Хмельницький, 25.05.2019

Зоя Геншке

вчитель-логопед, ДНЗ № 138, м. Київ

Пані Юлія тактовно доносить інформацію, докладно пояснюючи її. Дуже приємно слухати такого професіонала.

Нам потрібна така інформація для того, щоб перезавантажуватися і творити щось нове!

Тренінг “Нетрадиційні форми подолання мовленнєвих порушень. Використання ейдетики та елементів арт-терапії у подоланні мовленнєвих порушень у дітей різних вікових груп” м. Хмельницький, 25.05.2019

Оксана Скалацька

вчитель-логопед, Війтовецький ЗДО "Барвінок" Хмельницької області

Семінар цікавий, багато корисної, систематизованої інформації.

Тренінг “Нетрадиційні форми подолання мовленнєвих порушень. Використання ейдетики та елементів арт-терапії у подоланні мовленнєвих порушень у дітей різних вікових груп” м. Хмельницький, 25.05.2019

Оксана Шекерук

вчитель-логопед, Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр" м. Славута Хмельницької області

Рада була особистому знайомству з пані Рібцун – автором логопедичних посібників. Дякую за інформативний матеріал!

Тренінг “Нетрадиційні форми подолання мовленнєвих порушень. Використання ейдетики та елементів арт-терапії у подоланні мовленнєвих порушень у дітей різних вікових груп” м. Хмельницький, 25.05.2019

Наталія Казанішена

вчитель-логопед, ЗОШ № 1, логопед у "Інклюзивно-ресурсний центр" м. Хмельницький

Семінар проведено на найвищому рівні. Багато нової цікавої та пізнавальної інформації. Дякуємо!!!

Тренінг “Нетрадиційні форми подолання мовленнєвих порушень. Використання ейдетики та елементів арт-терапії у подоланні мовленнєвих порушень у дітей різних вікових груп” м. Хмельницький, 25.05.2019

Оксана Лиса

вчитель-логопед, ДНЗ № 33 "Джерельце" м. Хмельницький

Дуже пізнавально, цікаво. Хотілося б виділити ораторські здібності тренера: тембр, темп голосу, лаконічність – було дуже цікаво слухати, при цьому не виникало стану втоми. Дякую!

Тренінг “Створення мотиваційної основи мовлення у дітей” м. Суми, 20.08.2019

Анна Смірнова

вчитель-логопед, ЗДО № 22 "Джерельце" м. Суми

Дякую за організацію тренінгу! Цікава, змістовна інформація. Тренер у доступній, цікавій формі надав інформацію. Тренінг пройшов у позитивній атмосфері.

Тренінг “Створення мотиваційної основи мовлення у дітей” м. Суми, 20.08.2019

Тетяна Підлужна

вчитель-логопед, ЗДО № 2 (ясла-садочок) "Ясочка" м. Суми

Вас зацікавить:

Король Альона

Скрипник Тетяна

Гурковська Тетяна

Замовте тренінг сьогодні!

Ви хочете отримати унікальні сучасні знання. Вам цікаво дізнатися про найсучасніші технології, методи і прийоми.

Ви хочете підвищити свій професійний рівень.

Ви бажаєте знайти свої сильні сторони, мотивацію.

Ви успішно кажете "Так", але не завжди вмієте говорити "Ні".