Олефіренко Луїза

Про тренера

Магістр психології, гештальт терапевт

Практичний психолог, спеціаліст по роботі з метафоричними асоціативними картками

Дійсний член Національної психологічної асоціації та Міжнародної асоціації проективних методик

Авторка, блогер

Тренер Тренінгового центру СУТО

Радниця першої в Україні онлайн-асоціації СУТО Прогресивна Рада Освітян

Тематика

ЕМОЦІЇ ВІД "А" ДО "Я" ДЛЯ ДОРОСЛИХ

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Суб’єкт підвищення кваліфікації 
ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 
21 вересня 2022

Розробник: Луіза Олефіренко, магістр психології, гештальт терапевт, практичний психолог, спеціаліст по роботі з метафоричними асоціативними картками, дійсний член Національної психологічної асоціації та Міжнародної асоціації проективних методик, авторка, блогер, тренер Тренінгового центру СУТО.

Мета онлайн-курсу: поглиблення знань учасників щодо емоційного інтелекту, розвиток професійної компетентності педагогічних працівників щодо розуміння й регулювання власного емоційного стану, запобігання емоційному вигоранню. 

Напрям – дошкільна, повна загальна середня освіта.

Форма підвищення кваліфікації – тренінг. Шість занять по 2 год

Тривалість – 12 год / 0,4 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг: 

Загальні: соціальна компетентність, культурна компетентність, етична компетентність. 

Фахові: здоров’язбережувальна компетентність, психо-емоційна компетентність, прогностична компетентність,здатність до навчання впродовж життя. 

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів освіти усіх типів.

Зміст –

Навчально-тематичний план онлайн-тренінгу

“Емоції від А до Я для дорослих”

12 годин (0,4 кредиту ЄКТС)

Зміст Вид діяльності

Всього

год.

 

Інтерактивна міні-лекція Практичні заняття
1. Що таке емоційний інтелект? Основні моделі ЕІ за Гоулманом, Люсина, Бар-Она. 0,25 0,25  0,5
2.    Знайомство з теоретичними поняттями “емоція”, “почуття”, “настрій”. 0,25 0,25 0,5
3.    Які існують базові емоції. 0,5 0,5 1,0
4.    Ознаки емоційної зрілості та незрілості людини. 0,5 0,5 1,0
5.    “Хороші” та “погані” емоції – як ми розуміємо себе в різних станах. Створюємо власний словник емоцій. 0,75 0,75
6.    Детально про, злість, смуток, сором, страх, тривогу, провину, радість. 0,5 1,0 1,5
7.    Створюємо власні формули емоцій. Практичні техніки 1,0 1,0
8.    Емоції під час війни. Колесо негативних емоцій. 0,5 0,5
9.    3-крокова система виходу зі складних емоцій. 0,5 0,5 1,0
10.             Життєвий цикл емоцій. Емоційний резервуар – як його наповнювати правильно. –           0,5 0,5
11.             5 рівнів емоцій. Емоційні послання та реакція співрозмовника. 0,25 0,25 0,5
12.             Як ми розуміємо емоції інших? Психологічні механізми переривання контакту. 0,5 0,5
13. 4 рівня емпатії. 0,5 0,5 1,0
14.             Технологія розвитку емпатії. 0,25 0,5 0,5
15.             Як правильно давати емоційну підтримку іншому. 0,5 1,0
16.             Як критикувати, щоб не образити. 0,5 0,5
17.             Рефлексія 0,5 0,5
Всього 4,0 8,0 12

Очікувані результати навчання:

Розуміння сутності емоційного інтелекту.

Усвідомлення впливу власних емоцій на прийняття рішень в житті та моделей поведінки.

Знання різних технік для підвищення рівня емоційного інтелекту та практичних вправ на саморегуляцію.

Уміння використовувати теоретичні та практичні знання в житті та в професійній діяльності.

 

Вартість – 1500 грн/з особи

Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

Замовте тренінг сьогодні!

Ви хочете отримати унікальні сучасні знання. Вам цікаво дізнатися про найсучасніші технології, методи і прийоми.

Ви хочете підвищити свій професійний рівень.

Ви бажаєте знайти свої сильні сторони, мотивацію.

Ви успішно кажете "Так", але не завжди вмієте говорити "Ні".