Курило Інна

Про тренера

Сертифікована консультантка-казкотерапевтка.
Жіноча тренерка.

Письменниця. Авторка серії навчальних та терапевтичних казок. Авторка соціально-психологічного роману “Аромат гіркого апельсина, або історія однієї леді”.

Авторка серії дидактичних книжечок-казочок для дітей “Пригоди Кексика і його друзів” і книжки-розмальовки терапевтичних історій для дітей “Малюємо казку”.

Авторка статей-порад з питань сімейних відносин і казкотерапії. Авторка курсу “Жінка 2,0 Розкриття жіночності через казкотерапію”, курсу з казкотерапії для освітян “Творимо казку” та курсу для батьків “Дитячі кризи”.

А також мандрівниця, щаслива дружина, мама та бабуся.

Учасниця проекту на каналі СТБ “Супербабуся”.

Тематика

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КАЗКОТЕРАПІЇ В РОБОТІ ПЕДАГОГІВ - очна форма

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Суб’єкт підвищення кваліфікації 
ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 
27 січня 2022

Розробник: Інна Курило, сертифікована казкотерапевтка, письменниця. Тренерка Тренінгового центру СУТО.

Мета тренінгу: розкрити сутність і структуру феномену казкотерапії, як способу пізнання внутрішніх особливостей дітей. Показати можливості казкотерапевтичних технологій, які дають педагогу змогу допомогти дітям упоратися зі своїми проблемами, відновити емоційну рівновагу та усунути наявні порушення поведінки. Удосконалити професійну компетентність педагогічних працівників закладів дошкільної та початкової шкільної освіти щодо використання інноваційних підходів у процесі формування компетентності дітей на основі методів казкотерапії.

Напрям – дошкільна освіта та початкова шкільна освіта

Форма підвищення кваліфікації – навчальний тренінг (очна форма).

Тривалість – 6 год / 0,2 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: громадянська компетентність, соціальна компетентність.
Фахові: психо-емоційна компетентність, комунікативна та життєтворча компетентність, проектувальна компетентність.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної та початкової шкільної освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план тренінгу
“Використання методів казкотерапії в роботі педагогів”
6 годин (0,2 кредиту ЄКТС)

Зміст Вид діяльності

Всього

годин

Інтерактивна міні-лекція Практичні заняття
1. Методи й технології арттерапії 0,5 0,5
2. Цілі казкотерапії та способи її використання 0,5 0,2 0,7
3. Види казок. Робота з терапевтичною казкою 0,5 1,0 1,5
4. Практичні прийоми роботи з казками 1,0 1,0
5. Аналіз казок. Сучасні методи, які використовують у казкотерапії 0,5 0,2 0,7
6. Переваги казкотерапії 0,25 _ 0,25
7. Стилі казкотерапії 0,25 _ 0,25
8. Техніка “Рюкзак і метелик” 0,6 0,6
9. Рефлексія  0,5 0,5
Всього 2,5 3,5

Очікувані результати навчання

Знання основ роботи методу казкотерапії, як засобу розвитку компетентності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 
Усвідомлення необхідності впровадження сучасних оздоровчих  технологій в освітньо-виховний процес педагогів.
Уміння розробляти навчальні казки для інтелектуального розвитку дітей, та процесу активізації ресурсів і потенціалу особистості.
Здатність формувати альтернативні моделі поведінки.

Вартість – 500 грн/з особи
Кількість учасників в групі – 30-50 осіб

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КАЗКОТЕРАПІЇ В РОБОТІ ПЕДАГОГІВ - онлайн майстер-клас у ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Суб’єкт підвищення кваліфікації 
ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 
27 січня 2022

Розробник: Інна Курило, сертифікована казкотерапевтка, письменниця. Тренерка Тренінгового центру СУТО.

Мета онлайн майстер-класу: підвищення професійної майстерності вчителів за допомогою арт-терапевтичних технологій. Навчання педагогів способу пізнання внутрішніх особливостей дітей через казкотерапію.

Напрям – дошкільна освіта та початкова шкільна освіта

Форма підвищення кваліфікації – майстер-клас в онлайн-форматі у ZOOM.

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: громадянська компетентність, соціальна компетентність.
Фахові: психо-емоційна компетентність, комунікативна та життєтворча компетентність.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної та початкової шкільної освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план онлайн майстер-класу
“Використання методів казкотерапії в роботі педагогів”
2,5 годин (0,08 кредиту ЄКТС)

Зміст Вид діяльності Всьогогодин
Онлайн-лекція Онлайн-практикум
1. Методи та технології арттерапії 0,25 0,25
2. Види казок та способи використання казкотерапії 0,25 0,2 0,45
3. Практичні прийоми роботи з казками 0,1 1,0 1,10
4. Стилі казок 0,25 0,2 0,45
5. Рефлексія  _ 0,25 0,25
Всього 0,85 1,65 2,5

Очікувані результати навчання

Розуміння феномену казкотерапії.
Усвідомлення необхідності впровадження сучасних оздоровчих  технологій в освітньо-виховний процес педагогів.
Знання основ роботи методу казкотерапії, як засобу розвитку компетентності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Вартість – 300 грн/з особи
Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

СВІТ КАЗОК - очна форма

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Суб’єкт підвищення кваліфікації 
ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 
27 січня 2022

Розробник: Інна Курило, сертифікована казкотерапевтка, письменниця. Тренерка Тренінгового центру СУТО.

Мета тренінгу: розкрити сутність і структуру феномену казкотерапії, як способу пізнання внутрішніх особливостей дітей. Показати можливості казкотерапевтичних технологій, які дають педагогу змогу допомогти дітям упоратися зі своїми проблемами, відновити емоційну рівновагу та усунути наявні порушення поведінки. Удосконалити професійну компетентність педагогічних працівників закладів дошкільної та початкової шкільної освіти щодо використання інноваційних підходів у процесі формування компетентності дітей на основі методів казкотерапії. Навчити прийомів роботи з казкою.

Напрям – дошкільна освіта та початкова шкільна освіта

Форма підвищення кваліфікації – навчальний тренінг (очна форма).

Тривалість – 6 год / 0,2 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: громадянська компетентність, соціальна компетентність.
Фахові: психо-емоційна компетентність, комунікативна та життєтворча компетентність, проектувальна компетентність.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної та початкової шкільної освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план тренінгу
“Світ казок”
6 годин (0,2 кредиту ЄКТС)

Зміст Вид діяльності

Всього

годин

Інтерактивна міні-лекція Практичні заняття
1. Методи створення терапевтичних казок 0,25 0,25
2. Види казок та методи їх написання 0,25 0,25 0,5
3. Творча вправа «Допиши казку» 0,15 0,75 0,9
4. Сучасні методи, які використовують у казкотерапії, та їх переваги 0,5 _ 0,5
5. Техніки роботи з казками 0,25 0,55 0,8
6. Приклад роботи з народними казками 0,25 _ 0,25
7. Техніка “Зламана казка” 0,15 0,5 0,65
8. Знайомство з лялькотерапією 0,1 0,6 0,7
9. Техніка «Рюкзак і метелик» 0,1 0,80 0,9
.10. Рефлексія  0,55 0,55
Всього 2,0 4,0

Очікувані результати навчання

Знання основ роботи методу казкотерапії, як засобу розвитку компетентності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 
Усвідомлення необхідності впровадження сучасних оздоровчих  технологій в освітньо-виховний процес педагогів.
Уміння розробляти навчальні казки для інтелектуального розвитку дітей, та процесу активізації ресурсів і потенціалу особистості.
Здатність формувати альтернативні моделі поведінки.

Вартість – 500 грн/з особи
Кількість учасників в групі – 30-50 осіб

ПОДОРОЖ У КАЗКУ - онлайн майстер-клас у ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Суб’єкт підвищення кваліфікації 
ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 
27 січня 2022

Розробник: Інна Курило, сертифікована казкотерапевтка, письменниця. Тренерка Тренінгового центру СУТО.

Мета онлайн майстер-класу: підвищення професійної майстерності вчителів за допомогою методів казкотерапії. Навчання педагогів способу пізнання внутрішніх особливостей дітей через казкотерапію. Вивчення прийомів роботи з казкою.

Напрям – дошкільна освіта та початкова шкільна освіта

Форма підвищення кваліфікації – майстер-клас в онлайн-форматі у ZOOM.

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: громадянська компетентність, соціальна компетентність.
Фахові: психо-емоційна компетентність, комунікативна та життєтворча компетентність.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної та початкової шкільної освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план онлайн майстер-класу
“Подорож у казку”
2,5 годин (0,08 кредиту ЄКТС)

Зміст Вид діяльності Всього

годин

Онлайн-лекція Онлайн-практикум
1. Три методи створення терапевтичних казок 0,25 0,25
2. Види казок та методи їх написання 0,25 0,25 0,5
3. Творча вправа “Допиши казку” 0,15 0,25 0,4
4. Сучасні методи, які використовують у казкотерапії, та їх переваги 0,20 _ 0,2
5. Техніки роботи з казками  0,15 0,25 0,4
6. Техніка рюкзак і метелик _ 0,5 0,5
7. Рефлексія  _ 0,25 0,25
Всього 1,00 1,5 2,5

Очікувані результати навчання

Розуміння феномену казкотерапії.
Усвідомлення необхідності впровадження сучасних оздоровчих  технологій в освітньо-виховний процес педагогів.
Знання основ роботи методу казкотерапії, як засобу розвитку компетентності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Вартість – 300 грн/з особи
Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

КАЗКОТЕРАПІЯ ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ - онлайн майстер-клас у ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Суб’єкт підвищення кваліфікації 
ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 
27 січня 2022

Розробник: Інна Курило, сертифікована казкотерапевтка, письменниця. Тренерка Тренінгового центру СУТО.

Мета онлайн майстер-класу: формування у педагогів відповідальності за своє здоров’я та здоров’я учнів. Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників щодо використання інноваційних підходів у процесі формування здоров’язбережувальної компетенції за допомогою методів казкотерапії.

Напрям – дошкільна освіта та початкова шкільна освіта

Форма підвищення кваліфікації – майстер-клас в онлайн-форматі у ZOOM.

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: громадянська компетентність, соціальна компетентність.
Фахові: здоров’язбережувальна компетентність, психо-емоційна компетентність, комунікативна та життєтворча компетентність, здатність до навчання впродовж життя.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної та початкової шкільної освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план онлайн майстер-класу
“Казкотерапія та здоров’язбережувальні технології”
2,5 годин (0,08 кредиту ЄКТС)

Зміст Вид діяльності Всього

годин

Онлайн-лекція Онлайн-практикум
1. Здоров’язбережувальні технології та їх види 0,20 0,20
2. Способи використання здров’язбережувальних технологій у казкотерапії 0,20 0,25 0,45
3. Терапевтична казка та аналіз казок 0,2 0,2 0,4
4. Казка з шумовим оформленням 0,2 0,15 0,35
5. Фактори, які впливають на здоров’я учнів. 0,2 _ 0,2
6. Приклади казок 0,5 0,15 0,65
7. Рефлексія  _ 0,25 0,25
Всього 1,50 1,00 2,5

Очікувані результати навчання

Розуміння феномену казкотерапії.
Усвідомлення необхідності впровадження сучасних оздоровчих  технологій в освітньо-виховний процес педагогів.
Знання основ роботи методу казкотерапії, як засобу розвитку компетентності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Вартість – 300 грн/з особи
Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ У РОБОТІ З ПІДЛІТКАМИ - онлайн майстер-клас у ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Суб’єкт підвищення кваліфікації 
ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 
27 січня 2022

Розробник: Інна Курило, сертифікована казкотерапевтка, письменниця. Тренерка Тренінгового центру СУТО.

Мета онлайн майстер-класу: підвищення професійної майстерності вчителів за допомогою методів казкотерапії. Навчання педагогів способу пізнання внутрішніх особливостей дітей через казкотерапію.

Напрям – повна загальна середня освіта

Форма підвищення кваліфікації – майстер-клас в онлайн-форматі у ZOOM.

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: громадянська компетентність, соціальна компетентність.
Фахові: психо-емоційна, комунікативна та життєтворча компетентність.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план онлайн майстер-класу
“Використання казкотерапевтичних методів у роботі з підлітками”
2,5 годин (0,08 кредиту ЄКТС)

Зміст

Вид діяльності

Всього

годин

Онлайн-лекція

Онлайн-практикум

1.

Знайомство з технологіями арттерапії

0,25

0,25

2.

Сучасні методи, які використовують у казкотерапії, та їх переваги

0,15

0,25

0,4

3.

Види казок та методи їх написання

0,25

0,25

0,5

4.

Техніки роботи з казками

0,20

0,75

0,95

5.

Особливості терапевтичних казок для підлітків

0,15

_

0,15

6.

Рефлексія 

_

0,25

0,25

Всього

1,00

1,5

2,5

Очікувані результати навчання

Розуміння феномену казкотерапії.
Усвідомлення необхідності впровадження сучасних оздоровчих  технологій в освітньо-виховний процес педагогів.
Знання основ роботи методу казкотерапії, як засобу розвитку компетентності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Вартість – 300 грн/з особи
Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

ДИТЯЧІ КРИЗИ 5-7 РОКІВ - очна форма

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Суб’єкт підвищення кваліфікації 
ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 
27 січня 2022

Розробник: Інна Курило, сертифікована казкотерапевтка, письменниця. Тренерка Тренінгового центру СУТО.

Мета тренінгу: підвищити рівень професіоналізму та ефективності працівники закладів дошкільної та початкової шкільної освіти. Розкрити сутність поняття “криза”, окреслити умови її формування у дітей. Удосконалити професійну компетентність батьків, педагогічних працівників закладів дошкільної та початкової шкільної освіти.

Напрям – дошкільна освіта та початкова шкільна освіта

Форма підвищення кваліфікації – навчальний тренінг (очна форма).

Тривалість – 6 год / 0,2 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: громадянська компетентність, соціальна компетентність.
Фахові: здатність обирати ефективні методи, форми та засоби організації освітнього процесу відповідно до запитів та потреб здобувачів освіти (організаційна компетентність); здатність до швидкого реагування на зміни, гнучкість, адаптивність і стресостійкість (психоемоційна компетентність); здатність організовувати психологічно безпечне освітнє середовище (здоров’язбережувальна компетентність).

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної та початкової шкільної освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план тренінгу
“Дитячі кризи 5-7 років”
6 годин (0,2 кредиту ЄКТС)

Зміст Вид діяльності

Всього

годин

Інтерактивна міні-лекція Практичні заняття
1. Дитячі звички 0,35 _ 0,35
2. Позитивні образи медитативних казок 0,3 0,15 0,45
3. Комп`ютерна залежність. Психокорекційні казки 0,3 0,25 0,55
4. Межі особистості. Помилки, пов’язані з межами 0,4 _ 0,40
5. Первинна та вторинна соціалізація. Розвиток соціального інтелекту 0,5 0,3 0,8
6. Правила вирішення конфліктів. Типи мотивацій 0,45 0,45 0,9
7. Емоційний інтелект та види емоцій.  0,5 0,4 0,9
8. Як правильно контролювати емоції. Істерики, та їх причини 0,6 0,45 1,05
9. Рефлексія  0,6 0,6
Всього 3,4 2,6

Очікувані результати навчання

Знання основ мінімізації криз. 
Усвідомлення необхідності проходження криз у житті дітей.
Уміння розробляти навчальні завдання для формування в дітей здоров’язбережувальної компетентності відповідно до життєвих навичок.
Здатність обирати ефективні методи організації освітнього процесу.
Розуміння емоційного стану дитини.
Покращення рефлексії у взаєминах з дитиною.

Вартість – 500 грн/з особи
Кількість учасників в групі – 30-50 осіб

ДИТЯЧІ КРИЗИ - онлайн майстер-клас у ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Суб’єкт підвищення кваліфікації 
ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 
27 січня 2022

Розробник: Інна Курило, сертифікована казкотерапевтка, письменниця. Тренерка Тренінгового центру СУТО.

Мета онлайн майстер-класу: підвищити рівень професіоналізму та ефективності працівники закладів дошкільної та шкільної освіти. Розкрити сутність  поняття “криза”, окреслити умови її формування у дітей. Удосконалити професійну компетентність батьків, педагогічних працівників закладів дошкільної та молодшої шкільної освіти.

Напрям – дошкільна та початкова освіта.

Форма підвищення кваліфікації – майстер-клас в онлайн-форматі у ZOOM.

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: громадянська компетентність, соціальна компетентність.
Фахові: здатність обирати ефективні методи, форми та засоби організації освітнього процесу відповідно до запитів та потреб здобувачів освіти (організаційна компетентність).

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної та початкової  освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план онлайн майстер-класу
“Дитячі кризи”
2,5 годин (0,08 кредиту ЄКТС)

Зміст Вид діяльності Всього

годин

Онлайн-лекція Онлайн-практикум
1. Кризи у малюків від 0 до 3-х років 0,15 _ 0,15
2. Криза 3-5 років 0,25 0,15 0,4
3. Криза 6-7 років 0,25 0,15 0,4
4. Навіщо дитині криза 0,25 0,4 0,65
5. Правила та покарання  0,4 _ 0,4
6. Рефлексія  _ 0,25 0,25
Всього 1,3 1,2 2,5

Очікувані результати навчання

Знання основ мінімізації криз.
Усвідомлення необхідності проходження криз у житті дітей.
Уміння розробляти навчальні завдання для формування в дітей здоров’язбережувальної компетентності відповідно до життєвих навичок.
Здатність обирати ефективні методи організації освітнього процесу.
 

Вартість – 300 грн/з особи
Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

ТРЕНІНГ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ - онлайн майстер-клас у ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Суб’єкт підвищення кваліфікації 
ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 
27 січня 2022

Розробник: Інна Курило, сертифікована казкотерапевтка, письменниця. Тренерка Тренінгового центру СУТО.

Мета онлайн майстер-класу: формування навичок та компетенцій тренера. Розкрити основи розробки тренінгів та роботі з людьми на тренінгу. Підвищити рівень професіоналізму та ефективності працівників закладів дошкільної та шкільної освіти.

Напрям – дошкільна, початкова освіта та повна загальна шкільна освіта.

Форма підвищення кваліфікації – майстер-клас в онлайн-форматі у ZOOM.

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: громадянська компетентність, соціальна компетентність.
Фахові: психо-емоційна компетентність, комунікативна та життєтворча компетентність, проектувальна компетентність.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної та шкільної освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план онлайн майстер-класу
“Тренінг для тренерів”
2,5 годин (0,08 кредиту ЄКТС)

Зміст Вид діяльності Всього

годин

Онлайн-лекція Онлайн-практикум
1. Синдром самозванця 0,15 _ 0,15
2. Налаштування на виступ та відновлення після тренінгу 0,25 0,15 0,4
3. Структура тренінгу 0,25 0,15 0,4
4. Регламент роботи з вправою 0,25 0,4 0,65
5.
  1. Приклади вправ
0,4 _ 0,4
6. Практика Qvest _ 0,25 0,25
7. Рефлексія  _ 0,25 0,25
Всього 1,3 1,2 2,5

Очікувані результати навчання

Розуміння структури проведення тренінгу.
Зростання впевненості в собі.
Знання техніки та прийоми залучення учасників.
Розвиток тренерських навичок та компетенцій.
 

Вартість – 300 грн/з особи
Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

УСВІДОМЛЕНА ЖІНОЧНІСТЬ - очна форма

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Суб’єкт підвищення кваліфікації 
ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 
27 січня 2022

Розробник: Інна Курило, сертифікована казкотерапевтка, письменниця. Тренерка Тренінгового центру СУТО.

Мета тренінгу: розкрити неправильні (непрацюючі) життєві сценарії. Ознайомити з унікальними можливостями казкотерапії. Підвищити рівень професіоналізму та ефективності працівники закладів дошкільної та шкільної освіти. Передати заряд творчої енергії, сформувати позитивний емоційний стан освітян.

Напрям – дошкільна та повна загальна середня освіта.

Форма підвищення кваліфікації – навчальний тренінг (очна форма).

Тривалість – 6 год / 0,2 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: громадянська компетентність, соціальна компетентність.
Фахові: психо-емоційна компетентність, комунікативна та життєтворча компетентність, проектувальна компетентність.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної та шкільної освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план тренінгу
“Усвідомлена жіночність”
6 годин (0,2 кредиту ЄКТС)

Зміст Вид діяльності

Всього

годин

Інтерактивна міні-лекція Практичні заняття
1. Секрети жіночності. Як стати бажаною 0,25 0,25 0,5
2. Позбуваємось негативних емоцій 0,25 0,4 0,65
3. Хто Я? Три стратегії поведінки 0,5 0,75 1,25
4. Теоретичні основи казкотерапії у розкритті жіночності. 0,5 _ 0,5
5. Жіночі сюжети у казках: уроки, пастки, джерела ресурсів 0,5 0,75 1,25
6. Секрети бажаності 0,25 0,4 0,65
7. Типології чоловіків 0,15 0,5 0,65
8. Рефлексія  0,55 0,55
Всього 2,4 3,6

Очікувані результати навчання

Знання основ жіночності та прийомів роботи з казкою.
Розуміння причинно-наслідкового зв’язку та глибинних причин внутрішніх переживань.
Уміння розробляти власні казки.
Зростання впевненості в собі.
Створення моделі себе в своїй кращій версії і запуск її на реалізацію.

Вартість – 500 грн/з особи
Кількість учасників в групі – 30-50 осіб

КАЗКОТЕРАПІЯ В РОЗКРИТТІ ЖІНОЧНОСТІ - онлайн майстер-клас у ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Суб’єкт підвищення кваліфікації 
ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 
27 січня 2022

Розробник: Інна Курило, сертифікована казкотерапевтка, письменниця. Тренерка Тренінгового центру СУТО.

Мета онлайн майстер-класу: розкрити неправильні (непрацюючі) життєві сценарії. Ознайомити з унікальними можливостями казкотерапії. Підвищити рівень професіоналізму та ефективності працівники закладів дошкільної та шкільної освіти. Передати заряд творчої енергії, сформувати позитивний емоційний стан освітян.

Напрям – дошкільна, початкова освіта та повна загальна шкільна освіта.

Форма підвищення кваліфікації – майстер-клас в онлайн-форматі у ZOOM.

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: громадянська компетентність, соціальна компетентність.
Фахові: психо-емоційна компетентність, комунікативна та життєтворча компетентність, проектувальна компетентність.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної та шкільної освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план онлайн майстер-класу
“Казкотерапія в розкритті жіночості”
2,5 годин (0,08 кредиту ЄКТС)

Зміст Вид діяльності Всьогогодин
Онлайн-лекція Онлайн-практикум
1. Теоретичні основи казкотерапії у розкритті жіночності 0,25 0,25
2. Архетип жіночності: таємниці і смисли 0,20 0,15 0,35
3. Жіночі сюжети у казках: уроки, пастки, джерела ресурсів 0,35 0,45 0,8
4. Відображення жіночих казкових сюжетів у житті сучасної жінки 0,25 0,2 0,45
5. Образ справжньої жінки – який він? 0,15 0,25 0,4
6. Рефлексія  _ 0,25 0,25
Всього 1,2 1,30 2,5

Очікувані результати навчання

Знання основ жіночності та прийомів роботи з казкою.
Розуміння причинно-наслідкового зв’язку та глибинних причин внутрішніх переживань.
Зростання впевненості в собі.
Створення моделі себе в своїй кращій версії і запуск її на реалізацію.
 

Вартість – 300 грн/з особи
Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

ЯК ПРИПИНИТИ ДЕПРЕСІЮ І ПОЧАТИ РАДІТИ ЖИТТЮ - онлайн майстер-клас у ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Суб’єкт підвищення кваліфікації 
ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 
27 січня 2022

Розробник: Інна Курило, сертифікована казкотерапевтка, письменниця. Тренерка Тренінгового центру СУТО.

Мета онлайн майстер-класу: навчити педагогів способу пізнання себе. Формування позитивного емоційного стану освітян. Підвищити рівень професіоналізму та ефективності працівники закладів дошкільної та шкільної освіти. Передати заряд творчої енергії, сформувати позитивний емоційний стан освітян.

Напрям – дошкільна, початкова освіта та повна загальна шкільна освіта.

Форма підвищення кваліфікації – майстер-клас в онлайн-форматі у ZOOM.

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: громадянська компетентність, соціальна компетентність.
Фахові: психо-емоційна компетентність, комунікативна та життєтворча компетентність, проектувальна компетентність.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної та шкільної освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план онлайн майстер-класу
“Як припинити депресію і почати радіти життю. 8 правил, які допоможуть стати щасливими”
2,5 годин (0,08 кредиту ЄКТС)

Зміст Вид діяльності Всього

годин

Онлайн-лекція Онлайн-практикум
1. Що робить нас здоровими і щасливими протягом життя? 0,45 0,2 0,65
2. Три кроки для того, щоб зупинити почуття депресії 0,40 0,2 0,6
3. Що ж головне в бажанні бути щасливими? 0,35 0,25 0,6
4. Головний атрибут щастя 0,25 0,15 0,4
5. Рефлексія  _ 0,25 0,25
Всього 1,45 1,05 2,5

Очікувані результати навчання

Розуміння причинно-наслідкового зв’язку та глибинних причин внутрішніх переживань.
Зростання впевненості в собі.
Знання методів, які допоможуть позбутись депресії, підтягнути рівень щастя та розслаблятись.
Створення моделі себе в своїй кращій версії і запуск її на реалізацію.
 

Вартість – 300 грн/з особи
Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

9 ПРАВИЛ ЩАСЛИВОГО ШЛЮБУ, АБО ЯК І ЧОМУ КОХАННЯ ТРИВАЄ - онлайн майстер-клас у ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 
Суб’єкт підвищення кваліфікації 
ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 
27 січня 2022

Розробник: Інна Курило, сертифікована казкотерапевтка, письменниця. Тренерка Тренінгового центру СУТО.

Мета онлайн майстер-класу: сформувати позитивний емоційний стан освітян. Допомогти зрозуміти емоційні потреби та покращити відносини у сім’ї. Підвищити рівень професіоналізму та ефективності працівники закладів дошкільної та шкільної освіти.

Напрям – дошкільна, початкова освіта та повна загальна шкільна освіта.

Форма підвищення кваліфікації – майстер-клас в онлайн-форматі у ZOOM.

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: громадянська компетентність, соціальна компетентність.
Фахові: психо-емоційна компетентність, комунікативна та життєтворча компетентність, проектувальна компетентність.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної та шкільної освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план онлайн майстер-класу
“9 правил щасливого шлюбу, або як і чому кохання триває”
2,5 годин (0,08 кредиту ЄКТС)

Зміст Вид діяльності Всього

годин

Онлайн-лекція Онлайн-практикум
1. Два головних правила у відносинах. 0,15 _ 0,15
2. Що потрібно для того, щоб бути щасливою у шлюбі? 0,40 0,2 0,6
3. Що ж головне в бажанні бути щасливими? 0,25 0,25 0,5
4. Що подобається чоловікам у жінках? 0,25 0,2 0,45
5.
  1. Правила щасливого шлюбу
  2.  
0,2 _ 0,2
6. Як працює казкотерапія у сімейних відносинах та в фінансовому питанні. 0,2 0,15 0,35
7. Рефлексія  _ 0,25 0,25
Всього 1,45 1,05 2,5

Очікувані результати навчання

Розуміння причинно-наслідкового зв’язку та глибинних причин внутрішніх переживань.
Зростання впевненості в собі.
Знання правил, які допоможуть стати щасливою у шлюбі.
Створення моделі себе в своїй кращій версії і запуск її на реалізацію.
 

Вартість – 300 грн/з особи
Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

Замовте тренінг сьогодні!

Ви хочете отримати унікальні сучасні знання. Вам цікаво дізнатися про найсучасніші технології, методи і прийоми.

Ви хочете підвищити свій професійний рівень.

Ви бажаєте знайти свої сильні сторони, мотивацію.

Ви успішно кажете "Так", але не завжди вмієте говорити "Ні".