Чепурний Геннадій

Про тренера

Педагог, психолог, бізнес-тренер

Керівник Міжнародного центру освітніх технологій “Школа ейдотехніки”

Президент Громадської організації “Асоціація розвитку творчої особистості «ВАРТО»”

Голова оргкомітету Міжнародного форуму освітніх технологій «ПЕРСПЕКТИВА»

Автор проекту “Освітня мнемотехніка”

Автор комплексу програм, навчально-методичних та розвивальних посібників з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України з предмету “Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти” від Видавництво “Мандрівець”

Член ВГО “Асоціація працівників дошкільної освіти”

Тематика

ПСИХОЛОГІЯ:

СЕКРЕТИ СПІЛКУВАННЯ

Тривалість – 1 день/5 год

Вартість – 350 грн з особи

Мета семінару-тренінгу:

Ознайомити з ефективними правилами продуктивного спілкування та засвоїти їх основні принципи.

План семінару-тренінгу № 1

 1. Фундаментальні основи спілкування.
 2. Технології мнемотехніки для ефективного запам’ятовування облич, імен та особистих даних. Правила  успішної особистості та правила продуктивного спілкування.
 3. Прийоми «нумератор» та «інтер’єр» як методики для швидкого та ефективного запам’ятовування.
 4. Трикутник «невротика».
 5. Прийоми для підвищення самооцінки.
 6. Техніки продуктивної критики.

Вручення сертифікатів.

КОНФЛІКТОЛОГІЯ: ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ EQ

Тривалість – 1 день/5 год

Вартість – 350 грн з особи

Мета семінару-тренінгу:

Практичне ознайомлення з методиками управління конфліктами та формуванням навичок переконливої комунікації.

План семінару-тренінгу № 2

 1. Профілактика конфліктів. Причини деструктивного спілкування.
 2. Трансактний аналіз Еріка Берна як методика виявлення причин деструктивного спілкування. Форми впливу.
 3. Конфліктогени, схема виникнення конфліктів. Класифікація конфліктів.
 4. Походження маніпуляцій та антиманіпуляцій.
 5. Основи невротичного механізму.
 6. Система недирективного управління конфліктними ситуаціями «СТЕС»  та модель управління психічним станом «ZED» як технології формування навичок співпраці у соціальному та психологічному просторі.
 7. Ефективні прийоми роботи зі стереотипами і закцентованою емоційністю особистості.

Вручення сертифікатів.

МОБІНГ ТА БУЛІНГ: ПРОФІЛАКТИКА ПІДЛІТКОВОЇ АГРЕСІЇ

Тривалість – 1 день/5 год

Вартість – 350 грн з особи

Мета семінару-тренінгу:

Ознайомлення та апробація технології профілактики дитячого насильства і агресії.

План семінару-тренінгу № 3

 1. Види мобінгу/булінгу.
 2. Передумови з боку жертви.
 3. Напрямки превентивної роботи.
 4. Роль батьків, однокласників, друзів, освітніх фахівців у формуванні навичок антиманіпуляції жерв мобінгу/булінгу.
 5. Техніки формування психологічної готовності для протистояння агресії.
 6. Формування впевненості та підвищення самооцінки учнів.
 7. Скрипти (заготовлені фрази) для управління конфліктними ситуаціями.

Вручення сертифікатів.

НЕОРИТОРИКА: ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ

Тривалість – 1 день/5 год

Вартість – 350 грн з особи

Мета семінару-тренінгу:

Ознайомлення та апробація технології продуктивної переконувальної комунікації, з основами публічних виступів і презентацій.

План семінару-тренінгу № 4

 1. Теоретичні основи неориторики.
 2. Принцип провального виступу. Складники успішної неориторики.
 3. Вимоги Цицерона до промовців.
 4. Потреби слухачів. Визначення категорій слухачів. Застосування мнемотехніки у риториці.
 5. Компетентність промовця. Форми впливу на слухачів.
 6. Невербальна комунікація.
 7. Техніка і мистецтво мови. Система Станіславського.
 8. Впевненість, її складники.
 9. Контроль конфліктогенів.
 10. Робота щодо опанування хвилювань. План успішного виступу. Ключові етапи та структура виступу. Робота із запереченнями.

Вручення сертифікатів.

КОУЧИНГ: ПРОСТІР БЕЗ ОЦІНКИ

Тривалість – 1 день/5 год

Вартість – 350 грн з особи

Мета семінару-тренінгу:

Ознайомити з коучингом як сучасною методикою розв’язання соціальних та психологічних проблем чи допомоги партнерові/клієнту змінити перспективу і побачити нові підходи до досягнення бажаної мети.

План семінару-тренінгу № 5

 1. Теоретичні основи коучинга.
 2. Бізнес та «лайф»-коучинги.
 3. Маєвтика як прототип технології коучингу. 12 мета-послань коучу.
 4. Моделі «SMART» і «GROW» як базові основи коучингу.
 5. Розширений і короткий плани проведення сесії чи особистої бесіди.
 6. Дії коуч-менеджера.
 7. Практичне використання технології коучингу в педагогіці, бізнесі та в соціумі

Вручення сертифікатів.

ІНТЕГРАТОР: ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ КОМАНДНОЇ РОБОТИ

Тривалість – 1 день/5 год

Вартість – 350 грн з особи

Мета семінару-тренінгу:

Ознайомити з технікою «Інтегратор» як ефективним засобом для формування та управління  командою.

План семінару-тренінгу № 6

 1. Поняття «інтегратор».
 2. Способи регулювання в системі погоджень.
 3. Командне узгодження – ефективна формула ухвалення рішень. Роль кожного у формуванні команди. Система супроводу команди. Рівні активності спеціалістів.
 4. Бізнес-гра «Інвестор».
 5. Практичне використання методики «інтегратор» в освітньому та соціальному просторі.

Вручення сертифікатів.

МНЕМОТЕХНІКА:

ОСВІТНЯ МНЕМОТЕХНІКА В ДОШКІЛЛІ

Тривалість – 1 день/5 год

 Вартість – 350 грн з особи

План семінару-тренінгу № 1

Ознайомити учасників:

 1. Із проблемами ефективного засвоєння інформації в дошкільному віці.
 2. Із технологією мнемотехніка, її цілями та завданнями.
 3. З методами та прийомами даної технології.
 4. Із практичним досвідом використання технології мнемотехніки в дошкільному віці.
 5. З діяльністю вихователя щодо застосування технології мнемотехніки в освітньому процесі.

Навчити учасників тренінгу:

 1. Методик формування навичок у дітей асоціативного мислення як базової навички технології мнемотехніки.
 2. Використанню технології мнемотехніки для розвитку зв’язного мовлення, логічного, творчого та образного мислення.
 3. Методик ефективного запам’ятовування різних текстів тощо, відповідно до програмового матеріалу.
 4. Методик засвоєння цифрової інформації на початковому рівні: запам’ятовування цифр та засвоєння складу числа.
 5. Створенню розповіді за картинками та складанню описових розповідей.

Вручення сертифікатів.

ОСВІТНЯ МНЕМОТЕХНІКА ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Тривалість – 1 день/5 год

 Вартість – 350 грн з особи

План семінару-тренінгу № 2

Ознайомити учасників:

 1. Із проблемами ефективного засвоєння інформації в молодшому шкільному віці.
 2. З технологією мнемотехніка, її цілями та завданнями.
 3. З методами та прийомами цієї технології.
 4. З практичним досвідом використання технології мнемотехніки в молодшому шкільному віці.
 5. З діяльністю вчителя щодо застосування технології мнемотехніки в освітньому процесі.

Навчити учасників тренінгу:

 1. Методик формування навичок асоціативного мислення в учнів як базової навики технології мнемотехніки.
 2. Використанню технології мнемотехніки для розвитку творчого та образного мислення.
 3. Методик ефективного засвоєння текстової інформації: віршів, текстів, переказів тощо, відповідно до програмового матеріалу.
 4. Методика засвоєння цифрової інформації для запам’ятовування цифр, таблиці множення та методики зворотного ділення.
 5. Використанню технології мнемотехніки для поліпшення засвоєння складної для сприймання абстрактної інформації: іноземні слова, терміни, визначення, словникові слова тощо.
 6. Використанню технології мнемотехніки для поліпшення засвоєння визначень, понять, правил тощо.

Вручення сертифікатів.

ОСВІТНЯ МНЕМОТЕХНІКА: 5-11 КЛАСИ

Тривалість – 1 день/5 год

 Вартість – 350 грн з особи

План семінару-тренінгу № 3

Ознайомити учасників:

 1. Із проблемами ефективного засвоєння інформації в середньому та старшому шкільному віці.
 2. З технологією мнемотехніка, її цілями та завданнями.
 3. З методами та прийомами цієї технології.
 4. Із практичним досвідом використання технології мнемотехніки в середньому та старшому шкільному віці.
 5. З діяльністю вчителя щодо застосування технології мнемотехніки в освітньому процесі.

Навчити учасників тренінгу:

 1. Методик формування навичок асоціативного мислення в учнів як базової навички технології мнемотехніки.
 2. Методик ефективного засвоєння текстової інформації: віршів, текстів, переказів тощо, відповідно до програмового матеріалу.
 3. Методик засвоєння цифрової інформації для запам’ятовування цифр та історичних дат.
 4. Методик створення опорних планів-конспектів.
 5. Використанню технології мнемотехніки для поліпшення засвоєння складної для сприймання абстрактної інформації: іноземні слова, терміни, визначення тощо.
 6. Використанню технології мнемотехніки у предметах: історія, математика, фізика, хімія, географія, біологія та інших дисциплін.

Вручення сертифікатів.

ОСВІТНЯ МНЕМОТЕХНІКА: ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ

Тривалість – 1 день/5 год

 Вартість – 350 грн з особи

План семінару-тренінгу № 4

Ознайомити учасників:

 1. Із проблемами ефективного засвоєння інформації.
 2. З технологією мнемотехніка, її цілями та завданнями.
 3. З методами та прийомами цієї технології.
 4. Із практичним досвідом використання технології мнемотехніки у спеціальних та вищих навчальних закладах.
 5. З діяльністю студента щодо застосування технології мнемотехніки в освітньому процесі.

Навчити учасників тренінгу:

 1. Методик формування навичок асоціативного зв’язку як базової навики технології мнемотехніки.
 2. Методик ефективного засвоєння текстової інформації: лекцій, текстів тощо.
 3. Методик засвоєння цифрової інформації для запам’ятовування цифр та історичних дат.
 4. Методик створення опорних планів-конспектів.
 5. Використанню технології мнемотехніки для поліпшення засвоєння складної для сприймання абстрактної інформації: іноземні слова, терміни, визначення тощо.
 6. Використанню технології мнемотехніки в різноманітних предметах: історія, математика, фізика, хімія, географія, біологія тощо.

Вручення сертифікатів.

ОСВІТНЯ МНЕМОТЕХНІКА ДЛЯ БАТЬКІВ

Тривалість – 1 день/5 год

 Вартість – 350 грн з особи

План семінару-тренінгу № 5

Ознайомити учасників:

 1. Із проблемами ефективного засвоєння інформації.
 2. З технологією мнемотехніка, її цілями та завданнями.
 3. З методами та прийомами цієї технології.
 4. З діяльністю батьків щодо застосування технології мнемотехніки в освітньому процесі їх дітей.

Навчити учасників тренінгу:

 1. Методик формування навиків асоціативного зв’язку як базової навики технології мнемотехніки.
 2. Методик ефективного засвоєння складної для сприймання інформації відповідно до програмового матеріалу.
 3. Правил продуктивної критики.
 4. Методик підвищення самооцінки дітей та впевненості в собі і своїх можливостей

Вручення сертифікатів.

ОСВІТНЯ МНЕМОТЕХНІКА: ІНСТРУКТОРСЬКИЙ

Тривалість – 1 день/5 год

 Вартість – 350 грн з особи

План семінару-тренінгу № 6

 1. Поглиблено ознайомити з технологією мнемотехніки.
 2. Показати роль і ефективність методик мнемотехніки у сучасній системі освіти.
 3. Засвоїти методологію мнемотехніки для успішного використання у професійній та особистісній діяльності.
 4. Ознайомити з авторськими розробками в дошкільній та шкільній освіті.
 5. Організувати майданчик для подальшого обміну досвідом та адаптації технології мнемотехніки в сучасній системі освіти.
 6. Почати підготовку фахівців мнемотехніки для викладання в державних чи приватних освітніх закладах , також в  індивідуальній роботі.

Вручення сертифікатів.

Відгуки

Позитивні враження, багато цікавого, корисного для себе закарбувала. Хочеться ще більше таких семінарів-тренінгів. Тренер дуже легко подає інформацію. Тренінг “Освітня мнемотехніка в дошкіллі”, Чернівці, 09.11.2018
Олеся Загарюк

вихователь-логопед, ЗДО № 33, м. Чернівці

Дуже сподобався тренінг, дізналая багато нового, змінилоя враження про мнемотехніку, “про яку” я чула раніше. Тренінг “Освітня мнемотехніка в дошкіллі”, Чернівці, 09.11.2018
Ірина Губка

вихователь, ЗДО № 25, м. Чернівці

Вас зацікавить:

Парнивода Тетяна

Слушний Олег

Фоменко Марина

Замовте тренінг сьогодні!

 

Ви хочете отримати унікальні сучасні знання. Вам цікаво дізнатися про найсучасніші технології, методи і прийоми. Ви хочете підвищити свій професійний рівень. Ви бажаєте знайти свої сильні сторони, мотивацію. Ви успішно кажете "Так", але не завжди вмієте говорити "Ні".