Біляшевич Катерина

Про тренера

Вихователь Комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 39 Луцької міської ради”

24 роки – педагогічний стаж

Авторка навчально-методичного посібника “Чарівний світ фетру. Методичні рекомендації”

Радниця Першої онлайн-асоціації для освітян України СУТО Прогресивна рада освітян.

 

Тематика

ЧАРІВНИЙ СВІТ ФЕТРУ. КОВРОЛІНОГРАФ: РОЗВИВАЛЬНІ ІГРИ, ПОСІБНИКИ ТА КНИГИ З ФЕТРУ - очна форма

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Суб’єкт підвищення кваліфікації 

ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 

27 січня 2022

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО СЕМІНАРУ

Розробник: Катерина Біляшевич, вихователь Комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 39 Луцької міської ради” тренер Тренінгового центру СУТО, радниця СУТО ПРО.

Мета: сформувати навички використовувати ковролінограф, розвивальні ігри, посібники та книги з фетру не тільки в організованій діяльності, а і у повсякденному житті групи; створювати дидактичні ігри (на основі ковролінографа), посібники, вироби з фетру для сюжетно-рольових ігор. Удосконалити професійну компетентність педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо використання ковролінографа, розвивальних ігор, посібників та книг для розповідання казок, віршів, оповідань; навчити створювати власні казки, історії.

Напрямдошкільна освіта.

Форма підвищення кваліфікації – навчальний семінар (очна форма).

Тривалість – 6 год / 0,2 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований семінар: 

Загальні: пізнавальна, соціальна компетентність.

Фахові: комунікативна, предметно-практична, ігрова, сенсорно-пізнавальна, природничо-екологічна, мовленнєва.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план семінару

“Чарівний світ фетру. Ковролінограф: розвивальні ігри, посібники та книги з фетру”

6 годин (0,2 кредиту ЄКТС)

Зміст  Види діяльності

Всього 

годин

Інтерактивна міні-лекція Практичні заняття
1. Всебічний розвиток дошкільників. 0,25 0,25
2. Екскурс в історію виникнення фетру  0,25 0,25
3. Ковролінограф – використання на заняттях та в іграх  0,5 1 1,5
4. Граючись навчаємось  1 0,5 1,5
5. Посібники з фетру  1 1 2
6. Рефлексія 0,5 0,5
Всього: 3 3 6

Очікувані результати навчання:

Знання основ використання ковролінографа у навчанні та вихованні дошкільників.
Усвідомлення необхідності формування у дошкільників сенсорно-пізнавальних, соціальних, мовленнєвих навичок.
Уміння розробляти навчальні завдання для формування в дітей комунікативних, предметно-практичних, ігрових, сенсорно-пізнавальних, природничо-екологічних, мовленнєвих навичок.
Здатність до створення предметно-ігрового середовища в закладах дошкільної освіти.

Вартість – 500 грн/з особи
Кількість учасників в групі – 30-50 осіб

 

КОВРОЛІНОГРАФ: ВИКОРИСТАННЯ В ОРГАНІЗОВАНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІГРАХ - онлайн майстер-клас у ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Суб’єкт підвищення кваліфікації 

ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 

27 січня 2022

ПРОГРАМА ОНЛАЙН МАЙСТЕР-КЛАСУ

Розробник: Катерина Біляшевич, вихователь Комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 39 Луцької міської ради”, тренер Тренінгового центру СУТО, радниця СУТО ПРО.

Мета онлайн майстер-класу: набути навичок використовувати ковролінограф не тільки в організованій діяльності, а і у повсякденному житті групи; створювати дидактичні ігри на основі ковролінографа. Удосконалити професійну компетентність педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо використання ковролінографа, розвивальних ігор, посібників та книг для розповідання казок, віршів, оповідань; створювати власні казки, історії.

Напрямдошкільна освіта.

Форма підвищення кваліфікації – майстер-клас в онлайн-форматі у ZOOM.

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований майстер-клас: 

Загальні:  пізнавальна, соціальна компетентність.

Фахові: комунікативна, предметно-практична, ігрова, сенсорно-пізнавальна, природничо-екологічна, мовленнєва.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план онлайн майстер-класу

“Ковролінограф: використання в організованій діяльності та іграх”

2,5 годин (0,08 кредиту ЄКТС)

№ з/п

Зміст 

Види діяльності

Всього 

годин

Онлайн-лекція

Онлайн-практикум

1.

Цінність ковролінографа.

0,5

0,5

2.

Організована діяльність «В лісі взимку» (практична частина)

0,25

0,25

3.

Дидактичні ігри з використанням ковролінографа (практична частина)

0,25

0,25

4.

Виготовлення ялинки (практична частина)

0,75

0,75

5.

«Смаколики» з фетру.

0,75

0,75

Всього:

1,25

1,25

2,5

Очікувані результати навчання:

Розуміння цінності ковролінографа у всебічному розвитку дошкільників.
Усвідомлення необхідності формування у дошкільників сенсорно-пізнавальних, соціальних, мовленнєвих навичок.
Знання основ використання ковролінографа у навчанні та вихованні дошкільників.

Вартість – 300 грн/з особи

Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

Відгуки

Замовте тренінг сьогодні!

Ви хочете отримати унікальні сучасні знання. Вам цікаво дізнатися про найсучасніші технології, методи і прийоми.

Ви хочете підвищити свій професійний рівень.

Ви бажаєте знайти свої сильні сторони, мотивацію.

Ви успішно кажете "Так", але не завжди вмієте говорити "Ні".