Андрющенко Тетяна

Про тренера

Доктор педагогічних наук, професор.

Завідувачка кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів КНЗ “Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради”.

Авторка/співавторка програм та навчально-методичних посібників для дошкільної освіти – 20 посібників, понад 150 статей.

Вихователь закладу дошкільної освіти з 20-річним стажем (до 2005 року).

Радниця Першої онлайн-асоціації для освітян України СУТО Прогресивна рада освітян.

Тематика

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКІВ : СХОДИНКИ ДО СФОРМОВАНОСТІ - очна форма

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Суб’єкт підвищення кваліфікації 

ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 

27 січня 2022

Розробник: Тетяна Андрющенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів КНЗ “Черкаський обласний інститут післядипломної світи педагогічних працівників Черкаської обласної ради”, тренер Тренінгового центру СУТО, радниця СУТО ПРО.

Мета тренінгу: розкрити сутність і структуру феномену “здоров’язбережувальна компетентність дитини дошкільного віку”, окреслити умови її формування у дітей, схарактеризувати ключові аспекти контенту здоров’язбережувального середовища дошкільного навчального закладу, удосконалити професійну компетентність педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо використання інноваційних підходів у процесі формування здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку на основі життєвих навичок.

Напрям – дошкільна освіта.

Форма підвищення кваліфікації – навчальний тренінг (очна форма).

Тривалість – 6 год / 0,2 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: громадянська компетентність, соціальна компетентність.
Фахові: здоров’язбережувальна компетентність, проектувальна компетентність, психо-емоційна компетентність, здатність до навчання впродовж життя.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної освіти.
Зміст –

Навчально-тематичний план тренінгу

“Здоров͐͐’язбережувальна компетентність дошкільників : сходинки до сформованості”

6 годин (0,2 кредиту ЄКТС)

 

Зміст

Вид діяльності

Всього

годин 

 

Інтерактивна міні-лекція Практичні заняття

1.

Сутність і структура феномену «здоров’язбережувальна компетентність дитини дошкільного віку».

 

0,5

 

 

0,5

2.

Життєві навички як основа здоров’язбережувальної компетентності. 0,5 0,5 1,0

3.

Авторська методика формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників.

 

0,5

 

1,0

 

1,5

4.

Розробка навчальних завдань для формування в особистості здоров’язбережувальної компетентності відповідно до життєвих навичок.

 

 

1,5

 

1,5

5.

Пріоритетні аспекти організації здоров’язбережувального середовища закладу дошкільної освіти.  

 

0,5

 

0,5

 

1,0

6.

Рефлексія  0,5 0,5
Всього 2 4

Очікувані результати навчання:

Знання основ методики формування здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку.
Усвідомлення
необхідності формування у дошкільників життєвих навичок, що сприяють збереженню фізичного, соціального, духовного і психічного здоров’я.
Уміння
розробляти навчальні завдання для формування в дітей здоров’язбережувальної компетентності відповідно до життєвих навичок.
Здатність
до створення здоров’язбережувального середовища в закладах дошкільної освіти.

Вартість – 500 грн/з особи

Кількість учасників в групі – 30-50 осіб

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ - дидактична веб-майстерня в ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Суб’єкт підвищення кваліфікації 

ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 

27 січня 2022

Розробник: Тетяна Андрющенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів КНЗ “Черкаський обласний інститут післядипломної світи педагогічних працівників Черкаської обласної ради”, тренер Тренінгового центру СУТО, радниця СУТО ПРО.

Мета дидактичної веб-майстерні: розкрити сутність і структуру феномену “здоров’язбережувальна компетентність дитини дошкільного віку”, окреслити умови її формування у дітей, удосконалити професійну компетентність педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо реалізації методики формування здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку на основі життєвих навичок.

Напрям – дошкільна освіта.

Форма підвищення кваліфікації – дидактична веб-майстерня в онлайн-форматі у ZOOM.

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямована дидактична веб-майстерня:
Загальні: громадянська компетентність, соціальна компетентність.
Фахові: здоров’язбережувальна компетентність, проектувальна компетентність, психо-емоційна компетентність, здатність до навчання впродовж життя.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план дидактичної веб-майстерні

“Формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників”

2,5 години (0,08 кредиту ЄКТС)

Зміст

Вид діяльності

Всього

годин

Онлайн-лекція Онлайн-практикум

1.

Сутність і структура феномену «здоров’язбережувальна компетентність дитини дошкільного віку». 0,5 0,5

2.

Життєві навички як основа здоров’язбережувальної компетентності. 0,5 0,5

3.

Авторська методика формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників. 0,25 1,0 1,25

4.

Рефлексія  0,25 0,25
Всього 0,75 1,75 2,5

Очікувані результати навчання:

Розуміння феномену “здоров’язбережувальна компетентність дитини дошкільного віку”.

Усвідомлення необхідності формування у дошкільників життєвих навичок, що сприяють збереженню фізичного, соціального, духовного і психічного здоров’я.

Знання основ методики формування здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку.

Уміння використовувати у практиці методику формування здоров’язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку.

 

Вартість – 300 грн/з особи

Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

МНЕМОТЕХНІКА ЯК СТИМУЛ ДЛЯ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ - очна форма

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Суб’єкт підвищення кваліфікації 

ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 

27 січня 2022

Розробник: Тетяна Андрющенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів КНЗ “Черкаський обласний інститут післядипломної світи педагогічних працівників Черкаської обласної ради”, тренер Тренінгового центру СУТО, радниця СУТО ПРО.

Мета тренінгу: ознайомити учасників із сутністю та історією розвитку технології “Мнемотехніка”. Проаналізувати ресурсний потенціал прийомів мнемотехніки для розумового розвитку дітей дошкільного віку. Розкрити особливості використання прийомів мнемотехніки в освітньому процесі закладів дошкільної освіти.

Напрям – дошкільна освіта.

Форма підвищення кваліфікації – навчальний тренінг (очна форма).

Тривалість – 6 год / 0,2 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: громадянська компетентність, соціальна компетентність, культурна компетентність.
Фахові: прогностична компетентність, організаційна компетентність, оцінювально-аналітична компетентність, здатність до навчання впродовж життя.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної освіти.

Зміст – 

Навчально-тематичний план тренінгу

“Мнемотехніка як стимул для розумового розвитку дошкільників”

6 годин (0,2 кредиту ЄКТС)

 

 

Зміст 

Вид діяльності

Всього

годин

Інтерактивна міні-лекція

Практичні заняття

1.

Технологія “Мнемотехніка”: сутність та історія.

 

0,5

 

 

0,5

2.

Основні методи та прийоми мнемотехніки.

0,5

0,5

3.

Ресурсний потенціал прийомів мнемотехніки для розумового розвитку дітей дошкільного віку.

 

0,5

 

 

0,5

4.

Особливості використання прийомів мнемотехніки: “Аналогія”, “Піктограми”, “Цифрообраз”, “Сюжет”, “Послідовні асоціації”, “Римізація”,  “Перша буква”, “Інтер’єр”, “Раціональне повторення” у роботі з дошкільниками.

 

 

2,0

 

2.0

5.

Комплекс дидактичних ігор для реалізації завдань мнемотехніки в ЗДО. 

 

 

2,5

 

2,5

Всього

1,5

4,5

Очікувані результати навчання:

Усвідомлення можливостей для навчання дітей раціонально запам’ятовувативати інформацію.
Знання
методів і прийомів Мнемотехніки.
Уміння
використовувати технологію “Мнемотехніка” в освітньому процесі закладів дошкільної освіти.
Здатність
навчати дошкільників свідомо утворювати асоціативні зв՚язки.

Вартість – 500 грн/з особи

Кількість учасників в групі – 30-50 осіб

ЗАСТОСУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МНЕМОТЕХНІКИ ДЛЯ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ - веб-майстер-клас у ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Суб’єкт підвищення кваліфікації 

ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 

27 січня 2022

Розробник: Тетяна Андрющенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів КНЗ “Черкаський обласний інститут післядипломної світи педагогічних працівників Черкаської обласної ради”, тренер Тренінгового центру СУТО, радниця СУТО ПРО.

Мета дидактичної веб-майстер-класу: ознайомити учасників із сутністю технології “Мнемотехніка”. Проаналізувати ресурсний потенціал прийомів мнемотехніки для розумового розвитку дітей дошкільного віку. Розкрити особливості використання прийомів мнемотехніки в освітньому процесі закладів дошкільної освіти.

Напрям – дошкільна освіта.

Форма підвищення кваліфікації – дидактична веб-майстер-клас в онлайн-форматі у ZOOM.

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямована дидактична веб-майстерня:
Загальні: громадянська компетентність, соціальна компетентність, культурна компетентність.
Фахові: прогностична компетентність, організаційна компетентність, оцінювально-аналітична компетентність, здатність до навчання впродовж життя.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план дидактичної веб-майстер-класу

“Застосування можливостей мнемотехніки для розумового розвитку дошкільників”

2,5 години (0,08 кредиту ЄКТС)

 

 

Зміст 

Вид діяльності

 

Всього

годин

Онлайн-лекція

Онлайн-практикум

1.

Сутність технології “Мнемотехніка”.

 

0,5

 

 

0,5

2.

Ресурсний потенціал методів мнемотехніки для розумового розвитку дітей дошкільного віку.

0,5

0,5

3.

Особливості використання прийомів мнемотехніки: “Аналогія”, “Піктограми”, “Цифрообраз”, “Сюжет”, “Послідовні асоціації”, “Римізація”,  “Перша буква”, “Інтер’єр”, “Раціональне повторення” у роботі з дошкільниками.

 

 

1,5

 

1,5

Всього

0,5

2,0

2,5

Очікувані результати навчання:

Знання методів і прийомів Мнемотехніки.
Усвідомлення можливостей використання технології “Мнемотехніка” в освітньому процесі закладів дошкільної освіти для формування в дітей вміння раціонально запам’ятовувати інформацію.
Здатність навчати дошкільників свідомо утворювати асоціативні зв՚язки.
Уміння застосовувати технологію «Мнемотехніка» в освітньому процесі закладів дошкільної освіти.

 

Вартість – 300 грн/з особи

Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

КІНЕЗІОЛОГІЧНІ ВПРАВИ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ МОЗКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ - очна форма

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Суб’єкт підвищення кваліфікації 

ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 

27 січня 2022

Розробник: Тетяна Андрющенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів КНЗ “Черкаський обласний інститут післядипломної світи педагогічних працівників Черкаської обласної ради”, тренер Тренінгового центру СУТО, радниця СУТО ПРО.

Мета тренінгу: поглиблення знань учасників щодо сутності освітньої кінезіології, розвиток професійної компетентності педагогічних працівників щодо використання вправ з кінезіології в освітньому процесі дошкільної ланки освіти.

Напрям – дошкільна освіта.

Форма підвищення кваліфікації – навчальний тренінг (очна форма).

Тривалість – 6 год / 0,2 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: соціальна компетентність, культурна компетентність, етична компетентність.
Фахові: здоров’язбережувальна компетентність, психо-емоційна компетентність, прогностична компетентність, здатність до навчання впродовж життя.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної освіти.

Зміст – 

Навчально-тематичний план тренінгу

“Кінезіологічні вправи для стимулювання мозкової діяльності дітей”

6 годин (0,2 кредиту ЄКТС)

Зміст 

Вид діяльності

Всього

годин

Інтерактивна міні-лекція

Практичні заняття

1.

Від руху – до мислення.

0,5

0,5

2.

Мета і завдання освітньої кінезіології.

0,5

0,5

3.

Інтеграція кінезіологічних вправ в освітній процес ЗДО

0,5

0,5

4.

Рухи для тіла.

1,0

1,0

5.

Рухові вправи  для  очей.

0,5

0,5

6.

Дихальні вправи. 

0,5

0,5

7.

Вправи  для  розвитку  дрібної   моторики рук.

1,0

1,0

8.

Вправи  на  розтягування.

0,5

0,5

9.

Вправи на  релаксацію.

0,5

0,5

10.

Особливості поступового  ускладнення  вправ. 

0,25

0,25

11.

Рефлексія 

0,25

0,25

Всього

1,75

4,25

Очікувані результати навчання:

Розуміння сутності освітньої кінезіології.
Усвідомлення
впливу кінезіологічних вправ на стимулювання мозкової діяльності дітей дошкільного віку.
Знання
комплексу кінезіологічних вправ для різних органів і систем організму дитини.
Уміння
використовувати кінезіологічні вправи в освітньому процесі закладу дошкільної освіти.

Вартість – 500 грн/з особи

Кількість учасників в групі – 30-50 осіб

КІНЕЗІОЛОГІЧНІ ВПРАВИ У РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ - веб-інтенсив у ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Суб’єкт підвищення кваліфікації 

ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 

27 січня 2022

Розробник: Тетяна Андрющенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів КНЗ “Черкаський обласний інститут післядипломної світи педагогічних працівників Черкаської обласної ради”, тренер Тренінгового центру СУТО, радниця СУТО ПРО.

Мета веб-інтенсиву: поглиблення знань учасників щодо сутності освітньої кінезіології, розвиток професійної компетентності педагогічних працівників щодо використання вправ з кінезіології в освітньому процесі дошкільної ланки освіти.

Напрям – дошкільна освіта.

Форма підвищення кваліфікації – веб-інтенсив в онлайн-форматі у ZOOM.

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямована дидактична веб-майстерня:
Загальні: соціальна компетентність, культурна компетентність, етична компетентність.
Фахові: здоров’язбережувальна компетентність, психо-емоційна компетентність, прогностична компетентність, здатність до навчання впродовж життя.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники закладів дошкільної освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план веб-інтенсиву

“Кінезіологічні вправи у роботі з дошкільниками”

2,5 години (0,08 кредиту ЄКТС)

Зміст 

Вид діяльності 

Всього

годин

Онлайн-лекція

Онлайн-практикум

1.

Мета і завдання освітньої кінезіології.

0,5

0,5

2.

Адаптація кінезіологічних вправ до можливостей дітей молодшого, середнього, старшого дошкільного віку

0,5

0,5

3.

Комплекс кінезіологічних вправ для занять з дітьми дошкільного віку

1,25

1,25

4.

Рефлексія 

0,25

0,25

Всього

1,0

1,5

2,5 

Очікувані результати навчання:

Розуміння сутності освітньої кінезіології.

Усвідомлення впливу кінезіологічних вправ на стимулювання мозкової діяльності дітей дошкільного віку.

Знання комплексу кінезіологічних вправ для різних органів і систем організму дитини.

Уміння використовувати кінезіологічні вправи в освітньому процесі закладу дошкільної освіти.

Вартість – 300 грн/з особи

Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

АСЕРТИВНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ КЕРІВНИКА - очна форма

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Суб’єкт підвищення кваліфікації 

ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 

27 січня 2022

Розробник: Тетяна Андрющенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів КНЗ “Черкаський обласний інститут післядипломної світи педагогічних працівників Черкаської обласної ради”, тренер Тренінгового центру СУТО, радниця СУТО ПРО.

Мета мітапу: поглиблення знань учасників щодо сутності феномену “Асертивність”, ознайомлення з характеристиками асертивної поведінки. Розвиток уміння здійснювати асертивну критику, асертивну похвалу та надавати асертивну відмову.

Напрям – управлінська ланка освіти.

Форма підвищення кваліфікації – навчальний тренінг (очна форма).

Тривалість – 6 год / 0,2 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямований тренінг:

Загальні: громадянська компетентність, соціальна компетентність, підприємницька компетентність.
Фахові: лідерська компетентність, емоційно-етична компетентність, компетентність педагогічного, соціального та мережевого партнерства, здоров’язбережувальна компетентність, здатність до навчання впродовж життя.

Цільова аудиторія – керівники закладів загальної середньої та дошкільної освіти.

Зміст – 

Навчально-тематичний план мітапу

“Асертивність як компонент управлінського потенціалу керівника”

6 годин (0,2 кредиту ЄКТС)

 

 

Зміст 

Вид діяльності 

Всього

годин

Інтерактивна міні-лекція

Практичні заняття

1.

Концепція асертивності А.Солтера.

0,5

0,5

2.

Сутність феномену “Асертивність”

0,5

0,5

3.

Характеристика асертивної поведінки

0,5

0,5

4.

Компоненти асертивної поведінки

1,0

1,0

5.

Асертивна відмова 

0,5

0,5

6.

Асертивна критика

0,5

0,5

7.

Асертивна похвала

0,5

0,5

8.

Створення інтелектуальної карти “Асертивність”

1,0

1,0

9.

Оцінка власної асертивності

0,5

0,5

10.

Рефлексія  

0,5

0,5

Всього

1,5

4,5

Очікувані результати навчання:

Знання про концепцію асертивності А.Солтера.

Усвідомлення, що асертивність не вроджена якість. Вона формується тоді, коли в різних ситуаціях особа вчиться відчувати і реагувати у визначений спосіб.

Уміння керуватися власними судженнями в ситуації альтернативних виборів. 

Здатність визнавати права інших на асертивність.

Вартість – 600 грн/з особи

Кількість учасників в групі – 30-50 осіб

АСЕРТИВНІСТЬ: ЯК ВІДСТОЮВАТИ СЕБЕ ТА ПОВАЖАТИ ІНШИХ - вебінар у ZOOM

“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Суб’єкт підвищення кваліфікації 

ФОП Ухіна Тетяна Борисівна 

27 січня 2022

Розробник: Тетяна Андрющенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів КНЗ “Черкаський обласний інститут післядипломної світи педагогічних працівників Черкаської обласної ради”, тренер Тренінгового центру СУТО, радниця СУТО ПРО.

Мета вебінару: поглиблення знань учасників щодо сутності освітньої кінезіології, розвиток професійної компетентності педагогічних працівників щодо використання вправ з кінезіології в освітньому процесі дошкільної ланки освіти.

Напрям – управлінська ланка освіти.

Форма підвищення кваліфікації – вебінар в онлайн-форматі у ZOOM.

Тривалість – 2,5 год / 0,08 кредиту ЄКТС

Перелік компетентностей, на вдосконалення яких спрямована дидактична веб-майстерня:

Загальні: громадянська компетентність, соціальна компетентність, підприємницька компетентність.

Фахові: лідерська компетентність, емоційно-етична компетентність, компетентність педагогічного, соціального та мережевого партнерства, здоров’язбережувальна компетентність, здатність до навчання впродовж життя.

Цільова аудиторія – керівники закладів загальної середньої та дошкільної освіти.

Зміст –

Навчально-тематичний план вебінару

“Асертивність: як відстоювати себе та поважати інших”

2,5 години (0,08 кредиту ЄКТС)

 

 

Зміст 

Вид діяльності

Всього

годин

Онлайн-лекція

Онлайн-практикум

1.

Сутність феномену “Асертивність”

0,5

0,5

2.

Характеристика і компоненти асертивної поведінки

0,5

0,5

3.

Вправи на активізацію асертивної взаємодії

1,0

1,0

4.

Оцінка власної асертивності

0,25

0,25

5.

Рефлексія  

0,25

0,25

Всього

1,0

1,5

2,5 

Очікувані результати навчання:

Знання про сутність феномену “Асертивність”.

Усвідомлення, що асертивність не вроджена якість. Вона формується тоді, коли в різних ситуаціях особа вчиться відчувати і реагувати у визначений спосіб.

У3.міння керуватися власними судженнями в ситуації альтернативних виборів. 

Здатність визнавати права інших на асертивність.

Вартість – 400 грн/з особи

Кількість учасників в групі – 15-25 осіб

Замовте тренінг сьогодні!

Ви хочете отримати унікальні сучасні знання. Вам цікаво дізнатися про найсучасніші технології, методи і прийоми.

Ви хочете підвищити свій професійний рівень.

Ви бажаєте знайти свої сильні сторони, мотивацію.

Ви успішно кажете "Так", але не завжди вмієте говорити "Ні".